Bilmek istediğin her şeye ulaş

Septisizim nedir?

Her şeyden şüphe duyma halidir.
Protagoras: 'Her şeyin ölçüsü insandır. Her şey bana nasıl görünürse benim için öyledir. Üşüyen için rüzgar soğuk, üşümeyen için soğuk değildir. Her şey için birbirine tümüyle karşıt iki söz söylenebilir.' sözleriyle septisizmi yorumlamıştır. Septisizme göre herkes için kesin ve mutlak olan bir bilgi bulunmamaktadır.
  • Paylaş
En genel anlamda, herhangi bir şeyden duyulan belirgin kuşku; kuşkulanma tutumudur. Descartes tarafından geliştirilmiştir. 

Septisizim, düşünülebilecek hiçbir konuda kesin bilgi diye bir şeyin olmadığını, olsa bile insanın eldeki verileriyle kesin bilgilere ulaşmasının olanaklı olmadığını öne sürer. Yani, nesnel bilgiyi ve nesnel bilme olanağını bütünüyle yok sayar. 
  • Paylaş
Doğruya ulaşmanın mümkün olmadığını savunan felsefi bir görüştür,bunu savunan insanların bile kendi doğruları olduğundan yola çıkarsak septisizmin sonu çıkmaz sokaktır.
  • Paylaş