Bilmek istediğin her şeye ulaş

Seratonin dengesizliği vücutta ne tür sorunlara yol açabilir?

  • Serotonin seviyesindeki dengesizlikler birçok hastalığa yol açar. Örneğin serotonin seviyesindeki artış iştahı azaltırken, düşük serotonin seviyeleri obsesif kompülsif bozukluğa sebep olabilir. Yine serotonin eksikliğinin depresyonda anahtar rol oynadığı bulunmuştur.
  • Serotonin ile ilgili yapılan çalışmalar depresif hastaların miyokard infarktüsü açısından daha yüksek risk altında olduğunu göstermiştir. Bunda da en etkili faktör olarak, kalp hastalığı olan kişilerde idrarla, normal insanlara göre iki katı oranda atılması olarak gösterilmiştir.
  • Yine yüksek serotonin aktivitesi iştahı azaltır. Bu aktivite karbonhidrat alımıyla stimüle edilir. Dolayısıyla obesite ile düşük serotonin aktivitesi arasında ilişki olduğu düşünülmektedir.
  • Serotonin ülserojen etkiye sahiptir. Deney hayvanlarında yüksek dozda uygulanması gastrik ülser oluşumuna yol açmaktadır.
  • Paylaş