Bilmek istediğin her şeye ulaş

Serbest piyasa ekonomisine karşı mısınız yoksa destekliyor musunuz? Neden?

Tabii ki destekliyorum. Serbest piyasa ekonomisi serbest rekabet sayesinde hem fiyatların arz talep dengeleri doğrultusunda saptanmasını hem de aynı nedenle kalite talebinin artmasını sağlar ki bu da kaliteli iş üretenlerin avantajına olur. Yalnız tabii ki serbest piyasa ekonomisi derken devletin işlere el atarak rekabette haksızlıklara neden olduğu durumları desteklediğimi söyleyemeyeceğim. Eğer serbestse en güçlü ekonomik güç olan devlet, piyasadan elini çekerek piyasayı kendi dinamiklerine bırakıp kendiliğinden artacak olan kalitenin milli gelire, halkın refah seviyesine ve eğitim düzeyine katkılarıyla yetinmelidir.
  • Paylaş
Serbest piyasa ticari hayatın vazgeçilmez unsurudur bence. Lakin serbest piyasadan kasıt aslında arz talep dengesinin piyasayı belirlemesi olsa dünya genelinde arz edenlerin talep edenleri tutundurma faaliyetleri ile tüketime yöneltmek olarak değişmiştir. Uzun yıllar göz ardı edilen zevkler ve tercihler tahrik mekanizmalarını doğru kullanan toplum mühendisleri tarafından öncelikli etken olarak kullanılmaya başlanması ile serbest piyasa dilediğini tüket gerekirse borçlanma ile ödersiniz mantığına bürünmüştür.
  • Paylaş
Serbest piyasa ekonomisinde fiyatlar arz talep doğrultusunda gerçekleştiği için, bu ekonominin üretici ve tüketici açısından ideal olduğunu düşünüyorum.Piyasaya olan müdahalenin minimalize edilmesi piyasayı canlı tutmaktadır.
  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

359 Görüntülenme5 Takipçi3 Yanıt