Bilmek istediğin her şeye ulaş

Sıfat fiil nedir? Örnek verir misiniz?

Sıfat, ismi niteleyen ve ek aldığında isimleşen sözcüklerdir. Sıfat-fiil/ ortaç, eylem köküne getirilen eklerle artık eylemin,i isim özelliklerini ve bazı fiil özelliklerini birlikte taşıyan sıfata dönüşmesidir. Ekler: "-An, -DıK, -mez, -mIş, -AsI, -EcEK, - Ar " gelen adam, tanıdık yüz, sevilesi kitap, solmuş çiçek... gibi. Fiile ait özellikleri taşır dedik, nedir bunlar? Olumsuzluk eki -mA ve edilgenlik/ettirgenlik ekleri gibi sadece fiile gelebilen ekler. Ayrıca iyelik, hal ve çoğul ekleri de alabilir.
  • Paylaş
"Pişmiş aş" örneğindeki pişmiş, pişmek fiilinden türer ve aldığı mişli geçmiş zaman ekiyle ve bulunduğu yer itibariyle aşı niteler yani fiil artık bir sıfat haline dönüşmüştür. Bu iki kelimeyi "aş pişmiş" şekline çevirdiğimizde aynı sözcük bulunduğu yer itibariyle bu sefer fiil olur...
tr.wikipedia.org/wiki/s%c4%b1fat-fiil
  • Paylaş
Fill mak mek eki alır
  • Paylaş
Kendinden sonra gelenin nasıl yahut ne kadar olduğunu belli eden kelime yani sıfat, eğer bir ekle fiilden türemişse, o sıfat fiildir.
  • Paylaş
An ası mez ar dik ecek
  • Paylaş