Bilmek istediğin her şeye ulaş

IQ düzeyi ile sigara bağımlılığı arasında bir ilişki var mıdır?

Yapılan bir araştırma sonucu sigara içen genç erkeklerin sigara içmeyenlere göre daha düşük IQ seviyede olduğu tespit edildi. Tel Aviv Üniversitesi Psikiyatri Bölümü'nden Prof. Mark Weiser'in Tel Hashomer Hastenesi Sheba Sağlık Merkezi ile yaptığı çalışmada askere alınan 18-21 yaşları arasındaki 20.000'den fazla erkekle ilgili veri topladılar. Bunların yaklaşık % 28'i günde bir ya da daha fazla sigara içiyordu, % 3'ü sigarayı daha önce bırakmıştı ve % 68'i ise hiç sigara içmemişti. Sigara içmeyenlerin ortalama IQ'su yaklaşık 101, sigara içenlerin IQ'su 94 puan olarak saptandı. Günde bir paketten daha fazla sigara içenlerin IQ'su ise yaklaşık 90 puan çıktı.

Bununla birlikte düşük IQ'ya sahip kişilerin sadece sigara bağımlılığına yatkın olmakla kalmayıp aşırı şişmanlık ve uyuşturucu kullanımı gibi sorunlara yakalanmaya da daha yatkın olduğu belirlendi.
  • Paylaş