Bilmek istediğin her şeye ulaş

Şiilik ve Alevilik arasındaki farklar nelerdir?

  • Şiilik tasavvuf ve tarikat yollarını kabul etmez oysa Alevilik'te mürşit, muhip, yol, oğlu gibi kavramlar vardır. Dolayısıyla alevilik bir tasavvuf ekolüdür
  • Şiilik şerrî kaidelere bağlıdır. alevilik ise şerrî kaidelerin yanına tarikat, marifet, hakikat gibi tasavvufî kaideleri de ekler
  • Şiilik muta nikahını kabul eder ancak alevilik kabul etmez. Aleviler tek eşlidir
  • Şiiler zikir, semah ve ibadette enstruman kullanımını kabul etmezler oysa bunlar aleviliğin temel düsturlarındandır
  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

416 Görüntülenme2 Takipçi1 Yanıt