Bilmek istediğin her şeye ulaş
Şiir, dilin anlam, ses ve ritim öğelerini belli düzen içinde kullanarak; bir olayı ya da bir duygusal ve düşünsel deneyimi yoğunlaşmış ve sıradanlıktan uzaklaşmış bir biçimde ifade etme sanatıdır.
Şiirin tanımı için çeşitli sanat anlayışlarına göre farklı yaklaşımlar yapılmış, hatta şiirin tanımlanamayacağı da öne sürülmüştür.

Şiir
Song Hanedanı döneminden kalma bir Çin şiiri örneği: Cennet Dağı'na dörtlük.

Türkçe'de karşılığı koşuk, yır, özün gibi sözcükler önerilmişse de hiçbiri yaygınlık kazanamamıştır. Günümüzde koşuk, nazımkarşılığı olarak kullanılmaktaysa da nazım ve şiiri birbirine karıştırmamak gerekir. Birincisi yalnızca bir anlatım yoludur. Geçmişte şiirin uyak, ölçü, nazım biçimleri gibi biçimsel özelliklerden ayrı düşünülmemesi sebebiyle şiirle nazım eşanlamlı sayılmışsa da günümüzde bu düşünce aşılmışsa da edebiyatın şiirle birlikte başladığı düşüncesinde fikir birliği oluşmuştur.
Yahya Kemal Beyatlı şiiri "Bildiğimiz musikiden farklı bir musiki" olarak tanımlarken, Cahit Sıtkı Tarancı'ya göre şiir "Kelimelerle güzel şekiller kurma sanatıdır" Ahmet Haşim şiiri "Söz ile musiki arasında olan fakat sözden ziyade musikiye yakın olan bir lisan" olarak tanımlar. Necip Fazıl Kısakürek ise şiir için "Mutlak hakikati arama işidir" der.
 • Paylaş
Bir olay, duygu ya da düşünceyi; kelimelerle ahenk, ses ve ritim kuralları çerçevesinde anlatmaktır. Şiirde ahenk, ses ve ritm şiirin günlük konuşma dışında farklı bir ifade türü olmasını sağlar. Şiirde asıl amaç okura estetik zevk vermek, hayal dünyasını canlandırmak ve beyninde zihinsel bir tat bırakmaktır.

Şiir, sanat tarihi boyunca birçok tanımla anlatılmıştır. Kesin bir tanımı yoktur aslında. Denilebilir ki her tanımı şiirin bir özelliğini ifade eder. Buna karşın her ne kadar şiiri eksik tanımlasak da zihnimiz anlatıları şiirsel veya şiirsel olmayan olarak anlamlandırabilir.
 • Şiir, sözcükler dinidir. Mallarmé
 • Şiir, seçmek ve gizlemek sanatıdır. Chateaubriand
 • Şiir, ‘Anayasa aykırı’dır, doğanın ahlakı kovduğu yerdedir, yasadışıdır. Cemal Süreya
 • Şiir, büyük zekâların rüyalarıdır. Lamartine
 • İlimsiz şiir, harcı ve hesabı olmayan duvar gibidir. Fuzûli
 • Bir şiir yalnız o şiire giren değil, bir de girmeyen sözcüklerden meydana gelir. Salâh Birsel
 • İlk dize tanrıdandır. Valéry
 • En az sözcükle yazmalı şiiri. Fazıl Hüsnü Dağlarca
 • Şiir sıradan bir dil değildir. Şiir düzyazıya çevrilemeyen dildir. Ahmet Haşim
 • Ben kendi payıma bir iki iyice şiir yazdımsa, bunların tümünün içeriğini önceden iyice pişirdim. Sonra en uygun biçimlerini, ne çeşit uyakla (kafiye ile), ne çeşit ölçü ile yazılabileceğini, boyutunun aşağı yukarı ne olabileceğini, dilinin edasını, çeşnisini, peşinen kestirmeye çalıştım. Yani çok zahmetli bir çalışmadan sonra işe koyuldum. Nazım Hikmet Ran
 • Kolayca okunabilen bir şiirin kolayca yazıldığını mı sanıyorsunuz? Orhan Veli
 • ...Şiir, nesirden bambaşka bir kimliktedir. Musikiden başka türlü bir musikidir. Şiirde nefes ve ses iki temel öğedir. Dizenin ayakları yerden kopmazsa ve uçmazsa ya da ister en hafif perdeden olsun, ister İsrafil'in sûru (borusu) kadar gür olsun, kulağı bir ses gibi doldurmazsa halis şiir değildir. Yahya Kemal Beyatlı
 • Şiir, sözcüklerle güzel biçimler kurmak sanatıdır. Ama sözcük nedir? Bir anlamı, bir çağrışımı, bir gölgesi, hattâ bir rengi ve tadı olan nesnedir. Sözcük insanoğlundan haber verir. Sözcük boş bir kalıp değildir. Ozanın duyguları, düşünceleri, hayalleri, dünya görüşü, felsefesi, kişiliği, her şeyi şiirde belli olur. Sözcükleri tanımak, sevmek, okşamasını bilmek gerek. Hangi sözcük hangi sözcükle yan yana geldiğinde nasıl bir ışık ortaya çıkar? Bunu bilmek gerek. Cahit Sıtkı Tarancı
 • Akılsız şiir, kafasız kalmış Danton gibidir. Can Yücel
 • Şiirin orta hallisi veya kötüsü için kurallar, ustalıklar bir ölçü olabilir; ama iyisi, yükseği, harikuladesi aklın kurallarını aşar. Onun güzelliğini tam olarak görenler, bir şimşeğin ihtişamına benzer bir pırıltı görmekle kalırar. Büyük şiir muhakememizi tatmin etmez, allak bullak eder. Montaigne
 • Şiir sanatı, eksiklikleri güzelliklere çeviren bir simya bilimidir. Aragon
 • Şiir bir yaratmadır; evet, ama yüz bin yıllık araçlarla bir yaratma. Bir ozan her dizesine kendi yaptığı dilden, kendi yaptığı dilbilgisinden kata kata en sonunda hem büyük dilini, büyük dilbilgisini yaratır; hem okuyucusunu oralara ulaştırır. Fazıl Hüsnü Dağlarca
 • Gerçek şiirin, asıl sanat eserinin kendi varlığından başka bir amacı yoktur. Kendisinde başlar, kendisinde biter. Bütün soyluluğu da buradan gelir. Valéry
 • Şairin şiiri, onun kişiliğidir, bütün hayatıdır. Bu anlamda şiirsel yapının, neredeyse organik bir şey olduğunu düşünüyorum. Yaşayan, kımıldayan, soluk alıp veren canlı bir organizma... Ataol Behramoğlu
 • Şairler söz sultanlarıdır; hekimler saltanatlarını vücut üzerinde kurarlar; şairlerin dil güzelliği ruha zevk verir; hekimlerin öz verileri hastaları iyileştirir. İbn-i Sina
 • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

259 Görüntülenme3 Takipçi2 Yanıt

Konu Başlıkları

Eş Anlamlı Soru Ekle

 • Şiir hakkında sözler nelerdir?

 • Şairlerin şiir tanımları neler?

 • Yazarların şiir tanımları neler?

 • Ünlülerin şiir tanımları neler?