Bilmek istediğin her şeye ulaş

Şiir tahlili nasıl yapılır?

Standart bir şiir çözümlemesi şiiri üç yönüyle ele alır: Biçim, içerik ve yazan.

1) BİÇİM
  • Şiirin birimleri (Beyit, dörtlük, muhammes, müselles vb.)
  • Şiirin ölçü ve durakları (Aruz ise hezec, recez, remel bahri vb; hece ölçüsü ise 12'li 4+4+4 vb.)
  • Kafiye ve redif şeması(aaba, aaxa, aabb vb.)


2) İÇERİK
  • Anlamı bilinmeyen kelime/deyimlerin açıklanması
  • Birimlere göre açıklamalar
  • Tema
  • Dil ve üslup özellikleri
  • Şiirin türü


3)YAZAN
  • Yazanın hayatı, kişiliği ve eserleri
  • Paylaş