Bilmek istediğin her şeye ulaş

Şirket muhasebesini bürosunda tutan, muhtasar, kdv beyannamesini vermeyen sonra da istifa dilekçesini sunan "Serbest Muhasebeci Mali Müşavir" için uygulanacak yaptırım nedir veya bunun için neler yapılabilir?

Bir şirkete bağımlı olmaksınız kendi bürosunda SMMM ünvanı ile faaliyet gösteren Mali Müşavirler müşterileri ile bir sözleşme dahilinde sorumlu-aracılık veya aracılık sözleşmesi yaparlar GİB internet sitesi üzerinden ve yazılı olarak.

Bu dakikadan sonra Muhtasar, KDV, KV beyannamelerinin verilmesi sorumluluğu GİB üzerinden sözleşmeyi fesh edene kadar o Mali Müşavire aittir beyannamelerin verilmemesi neticesinde doğacak zararlardan da bizzat sorumludurlar.

SMMM ünvanı ile sözleşme imzalayan Mali Müşavirler yukarıda anlattığım şeklide uhdesinde olan işlerden istifa etmezler daha doğrusu istifa mekanizması bu iş ilişkisinde yoktur .

Bu iş ilişkisinde sadece sözleşmenin feshi söz konusudur ve sözleşmenin fesh edildiği aya ait beyannameleri vermekle mükelleftirler. Önce beyannameleri verirler daha sonra GİB İnternet sitesi üzerinden sözleşmelerini fesh ederler . Ellerinde ki defter ve belgeleri de bir tutanak ile 1 ay içerisinde yeni Mali Müşavire yada Müşterinin kendisine teslim etmekle mükelleftirler.

Bahsettiğiniz işte ki işin konusunu ve iş ilişkisinde ki sosyal sorunları bilmeden yaptırımlardan bahsetmek zor olmakla beraber fesih tarihine esas ayın beyanname ve zararlarını ödemesini adli kanalları kullanarak istemelisiniz.

Bu nokta da önemli bir durum var hemen yeni bir Mali Müşavir ile sözleşme imzalayınız özellikle verilmeyen aya ait KDV ödemesi var ise 1200 tl özel usulsüzlük cezası çıkacaktır. Kanuni Süresinde Verilmeyen Başlığı altında bu beyannamenin derhal verilmesi lazımdır. Bu sorumlukta tamamen eski Mali Müşavire Ait olacaktır. Bu sebeple adli olarak kayıp ve zararları talep hakkınız doğacak ayrıca O mali müşavirin bağlı olduğu odaya şikayet ederek uhdesinde bulunan işleri layıkıyla yapmadığı için suçun nev'i ne göre uyarı cezasında-meslekten men'e kadar giden cezalar alacaktır.
  • Paylaş
2

Nazende , Cevap için çok teşekkür ederim.

Hakan, rica ederim .

E-beyan verildiği için şirket ve mali müşavir arasında, sözleşme mutlaka yapılmıştır. Sisteme girilmiştir.
Sonuçlarla ilgili , önce vergi dairesi ve bağlı olunan ilin mali müşavirler odasıyla görüşün. Sonra bir avukatla. Haklı sebepleriniz varsa, zarar tazmini mümkündür. Mali müşaviriniz düzenli ücret ödenmemesi vb durumlarda bildirimi fesh edebilir. Detayları gittiğiniz kurumlarda bulacaksınız. Kolay gelsin.
Saygılarımla.
  • Paylaş
1

Nazende , Teşekkür ederim.

Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

81 Görüntülenme3 Takipçi2 Yanıt