Bilmek istediğin her şeye ulaş

Siyah cisim ışıması nedir?

Kara cisim, üzerine düşen tüm elektromanyetik ışınımları hiç yansıtmadan soğuran, ve ısı dengesine vardıktan sonra kendi ışımasını salan ideal bir cisimdir. Kara cisim ışıması da, herhangi bir cismin, sıcaklığına bağlı olarak salınan elektromanyetik ışımadır. Kara cisimler:
  • Üzerine düşen bütün ışınları absorblar.
  • Her dalga boyunda ışıma yapar.
  • Işıma şiddeti ve spektrumu sıcaklığa bağlıdır.
  • (Sıcaklık arttıkça toplam enerji de artar.)

Bilim

  • Paylaş