Bilmek istediğin her şeye ulaş

Sizi etkilemiş olan mısralar, beyitler nelerdir?

"içlenip buzlu bir kadeh gibi
buğulanıp buğulanıp durmasam"
Attila İlhan

"Yar yar
Canımın çekirdeğinde diken
Gözümün bebeğinde sitem var"
Bedri Rahmi

"Yok bu şehr içre senin vasfettiğin dilber Nedîm
Bir perî-sûret görünmüş bir hayâl olmuş sana"
Nedim
  • Paylaş
Türklüğün vicdanı bir;
Dîni bir, vatanı bir;
Fakat hepsi ayrılır
Olmazsa lisanı bir.
  • Paylaş
Aşk-ı cihânı bu dil-i nâlâna verdiler
Bir ra'şedâr ele dolu peymâne verdiler

Adanalı Ziya
  • Paylaş
Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden... .
  • Paylaş
Dağlarda tek tek ateşler yanıyordu.
Ve yıldızlar öyle ışıltılı, öyle ferahtılar ki
şayak kalpaklı adam
nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden
güzel, rahat günlere inanıyordu
ve gülen bıyıklarıyla duruyordu ki mavzerinin yanında,
birdenbire beş adım sağında onu gördü.
paşalar onun arkasındaydılar.
o, saatı sordu.
paşalar : «üç, » dediler.
sarışın bir kurda benziyordu.
ve mavi gözleri çakmak çakmaktı.
yürüdü uçurumun başına kadar,
eğildi, durdu.
bıraksalar
ince, uzun bacakları üstünde yaylanarak
ve karanlıkta akan bir yıldız gibi kayarak
kocatepe'den afyon ovası'na atlıyacaktı.
KUVAYİ MİLLİYE DESTANI-NAZIM HİKMET
  • Paylaş