Bilmek istediğin her şeye ulaş

Sosyal girişim nedir?

Social Enterprises in Turkey: New Web Portal and Report Launched! Social Entrepreneurship in Turkey Project was conducted in cooperation with British Council and aimed to identify strengths and weaknesses of social enterprises in Turkey, while raising awareness on this new model with high social and economic benefits. Over 200 stakeholders, including social entrepreneurs, private and public sector representatives and civil society organizations were consulted through a series of meetings, seminars and field visits. The project had two major outputs: the 'Social Enterprises and Turkey' report offers a detailed needs assessment and identifies future actions to strengthen social enterprises in Turkey, while the Social Enterprise Web Portal acts as a communication platform for all that want to learn, support or establish social enterprises. Both are available through sosyalgirisim.org in Turkish. Project outcomes show that social enterprise is a model with great promise and potential for Turkey. It gives civil society organizations and companies an opportunity to harmonize their social perspectives with commercial entrepreneurship and management principles. It is encouraging to see that there already are organizations that successfully operate along social entrepreneurship lines in Turkey.

(03.11.11 tarihinde eklenmiştir) 30.10.11 tarihli TUSİAD bülteninden alıntıdır:

AB Komisyonu “Sosyal İşletmeler Girişimi” teklifini 25 Ekim 2011 tarihinde açıkladı. AB Komisyonu bu girişim ile sosyal sorumluluk sahibi ve girişimci bir iş dünyasının desteklenmesi ve bu şekilde daha sürdürülebilir bir ekonomik büyümenin sağlanmasını hedefliyor. AB Komisyonu teklifinde henüz büyüme aşamasında sosyal işletmeler sektörünün potansiyelini ortaya çıkarmak için çalışmalar gerçekleştirecek. AB Komisyonu teklifinin en önemli unsurları şunlar:

-Soysal sorumluluk sahibi işletmelerin teşvik edilmesi,

-Sosyal girişimciliğin kolaylaştırılması,

-KOBİ’ler için idari yükün azaltılması.

“Sosyal İşletmeler Girişimi” ayrıca yeni ve iddialı Kurumsal Sosyal Sorumluluk Stratejisi ile desteklenecek. Yeni Kurumsal Sosyal Sorumluluk Stratejisi şirketlere daha yüksek tüketici güveni sağlayacak ve şirketlerin toplumun refahına katkılarını artıracak. AB Komisyonu tarafından açıklanan yeni Kurumsal Sosyal Sorumluluk Stratejisi bildirisi bu kavramın uluslararası alanda kabul gören ilkeler ve talimatnameler ışığında çağdaşlaşmış bir tanımını sunuyor ve şirketlerin bu alanda daha etkin bir şekilde çalışabilmesi için bir takım çalışmalara temel oluşturuyor.

AB Komisyonu tarafından birbirini destekleyici olarak görülen bu iki girişim özel sektörü sosyal ve çevresel sorunların çözümünde daha etkin rol oynamaya teşvik etme amacını taşıyor. AB Komisyonu ayrıca çokuluslu şirketler arasında şeffaflığın artırılması ve sürdürülebilir işletmeciliğin teşvikini de hedefliyor. Bu kapsamda özellikle madencilik ve ormancılık alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin dünya genelinde ödedikleri vergiler, lisans ücretleri ve primler konusunda daha şeffaf olmaları gerekecek. AB Komisyonu son olarak da KOBİ’ler için muhasebe kurallarının basitleştirilmesi ile bu şirketler için yılda toplam 1,7 milyar €’luk tasarruf sağlanmasını amaçlıyor.


europa.eu/rapid/pressreleasesaction.do?reference=ıp/11/1238&format=html&aged=0&language=en&guilanguage=en  • Paylaş
1

Cytor Can, türkçeye çevirip yazsaydın bizde okurduk :)

Arkadaş olma çabası. :)))
  • Paylaş
Çevre edinme gibi bir şey.
  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

1059 Görüntülenme5 Takipçi3 Yanıt

Konu Başlıkları