Bilmek istediğin her şeye ulaş

Sosyal mobilite (sosyal hareketlilik) nedir, çeşitleri nelerdir?

Bir bireyin veya toplumsal grubun başka bir toplumsal gruba geçebilmesi durumu sosyal hareketliliği yaratıdır. Alt sınıf veya kesimlerden üst tabakalara doğru  geçişler ya da eşdeğer, aynı standartlara sahip kesimler arası geçişlerle mümkündür. 

Yatay ve dikey hareketlilik olarak ikiye ayrılır.

Dikey hareketlilik:Alt sınıf veya kesimlerden üst tabakalara doğru olan geçişlerdir.

Yatay hareketlilik: Aynı standartlara sahip kesimler arası geçişlere de yatay hareketlilik denir.
  • Paylaş
Bir toplumda bireylerin,ailelerin ve toplumsal grupların sahip oldukları statüden diğer bir statüye doğru olan hareketliliklerdir.En önemli sebepleri:
  • Sanayileşme
  • Teknolojik gelişmeler
  • Ekonomik nedenler
  • Kitle iletişim araçlarının yaygınlaşmasıdır.
Dikey ve yatay hareketlilik olmak üzere ikiye ayrılır.Dikey hareketlilikte bir toplumsal sınıftan diğerine geçiş söz konusudur.Bu hareketlilikte birey bulunduğu sınıftan yukarı çıkabileceği gibi aşağı sınıfa da düşer.Yatay hareketlilik aynı sosyal düzeyde kalmak şartıyla benzer grup ya da durumdan diğerine doğru olan hareketlerdir.
  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

4390 Görüntülenme2 Takipçi2 Yanıt