Bilmek istediğin her şeye ulaş

Spektroskopi nedir?

Maddenin özelliklerinin maddeden soğrulan veya salınan parçacıklar, ışık veya ses aracılığıyla incelenmesidir. Sadece kimya değil fizik/fotonik/optik bazlı teknikler bütünüdür ve uygun düştüğü her yerde kullanılabilir. Mesela astrofizikte kullanılmaktadır. Bununla birlikte ışık ve maddenin etkileşiminin incelenmesi olarak da tanımlanabilir. Analitik kimyada ve moleküler biyolojide maddelerin ışık aracılığı ile tanımlanmaları amacıyla kullanılabilir.

Spektroskopide madde üzerine bir uyarıcı tanecik gönderilir ve maddenin bu uyarıcı taneciğe (elektron, nötron, proton, atom, molekül vb.) davranışı ölçülür. Bunlar dışında, elektromanyetik olan ve olmayan ışınım da kullanılır (mikrodalgalar, radyo dalgaları, X ışınları, vb.) Spektroskopik yöntemlerde maddenin elektromanyetik radyasyonu yayması, absorblaması, saçması, saptırması, genel olarak maddenin elektromanyetik radyasyonla etkileşimi ve bu etkileşimin sonuçları analitik amaçlara dönük olarak incelenir. Gökbilim ve uzaktan algılamada da ayrıca yoğun olarak uygulanan yöntemlerdendir.

Işık
  • Paylaş