Bilmek istediğin her şeye ulaş

SSK'lı yakınlarının devlet hastanelerinde tedavi olabilmek için herhangi bir işlem yaptırması gerekiyor mu?

Birinci derece aile fertleri için geçerli olmak üzere; Genel Sağlık Sigortası (GSS) zorunlu hale gelmeden önce ki hizmet şartları SSK bünyesinde şunlardı:
  1. Aylık ve gelirinin olmaması,
  2. Asgari ücretin, vergi ve sigorta primi düşüldükten sonra kalan net tutarından az gelirinin olması
  3. Diğer çocuklarından sağlık yardımı almaması,
koşulları ile sigortalı aile fertlerinden biri diğerini ve diğerlerini kendi sigortası üzerinden sağlık hizmetleri aldırabiliyordu.
Fakat, GSS'nın yürürlüğe girmesiyle birlikte sistem şöyle işlemeye başlamıştır:
Her bir aile için elde edilecek ortalama aylık gelir, aile bireyi sayısına bölünecek. Böylece o hanede ki bireyin geliri hesaplanmış olacak!
Bakınız: TTNET Adil Kota Kullanımı: ttnet.com.tr/bireysel/destek/bilgi-banka...
  • Hesaplamalar sonucu tespit edilen ortalama geliri, mevcut asgari ücretin üçte birinden (295 TL) az olan vatandaşlar yoksul kabul edilerek primleri devlet tarafından ödenecek.
  • Geliri, asgari ücretin üçte biri (295, 3 TL) ile asgari ücret(886, 5 TL) arasında olanlar 295, 3 liranın 12’de 1’i kadar, (35, 4)
  • Geliri, asgari ücret ile asgari ücretin iki katı arasında olanlar asgari ücretin (886, 5 TL) 12’de 1’i kadar (106, 38 TL) ;
  • Geliri, asgari ücretin iki katından daha fazla olanlar, asgari ücretin iki katının (1773) 12’de 1’i kadar primi kendisi yatıracak.

Örnek ile Belirtecek Olursam:
Farz edelim ki biz 3 kişiler bir aileyiz.
Anne, geliri olmayan bir ev hanımı,
Ben, öğrenci veya işsiz evin çocuğu,
Baba, 1000 lira emekli geliri olan.
Evde bizim olsun kira ödemiyor olalım.
Hesap şu: 3 kişilik bu ailenin toplam geliri 1000 lira olduğundan kişi başına düşen 333 lira bir gelir görünüyor. Buda Devletin ön gördüğü taban geçim sıkıntısı olan 295 liranın altında kaldığı için GSS primlerimizin Devlet tarafından ödeneceği anlamına geliyor.
Fakat olduya toplam gelirimizin miktarı nedeniyle kişi başına düşen gelirmiz 295 liranın üzerinde kaldı; bu durumda 1. Derece aileden evlenmiş abla abilerin çocuklarından da gelir testinize bizimle kalıyor diyerek kafa ekletme hakkınız kabul görüyor.
Bu forumu ssk.biz.tr/wp-content/uploads/2013/05/ge... hanede yaşayanların imzaları, kimlik fotokopisi ile Kaymakamlıklarda bulunan Sosyal Yardımlaşma Vakfı Gelir Testi bürosuna vermeniz yeterli olacaktır.
Daha başka merak ettikleriniz için: dunyabulteni.net/aile-saglik/194143/50-s. . . Prim borcunuzun olup olmadığını öğrenmek için ise: onlinetahsilat.sgk.gov.tr/webtahsilat/in...
  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

820 Görüntülenme4 Takipçi1 Yanıt