Bilmek istediğin her şeye ulaş

Standart sapma nedir? Nasıl hesaplanır?

@hakan 'a ek olarak Benim istatistik dersinde öğrendiklerimi paylaşayım; İstatiksel olarak bir takım veriler elde edilir. Örnek olarak bir sınıfta bulunanların kilo aralıkları. Bu tabloyu sırayla 
-Kilo aralıkları bulunur.
-Bulunan kilo aralıkları frekans değerleri ile çarpılır. (Frekans değerleri de hesapta verilir. )
-Çarpılan orta ve frekans değerleri toplanır daha sonra bize ortalama değeri buldurtur. (toplamı/frekans toplamı)
-Medyan sınıfına denk gelen sınıf ortası sırası diğer ortalardan çıkartılır.
(medyan sınıf frekans değerlerinin toplamı bölü ikiye karşılık gelir. )
-Bulunan farkın önce karesi alınır. Karesi alınan değerler de frekansla çarpılır ve hepsi toplanır. Toplanan bu değer şu formülde yerine konulur:

Matematik Algoritmaları

Formüldeki n, frekans değerleri toplamıdır.
  • Paylaş
Standart sapma veri değerlerinin aritmetik ortalamadan farklarının karelerinin toplamının veri sayısı -1'e bölümünün kare köküdür,

: )) ne anladınız böyle anlatılınca, bende bişiy anlamıyorum wallahi : ) ama wikipedia böyle diyor : )

misal;

10 kişiye aynı 10 sorulur,

hepsinin en çok çözdüğü sorulardan başlayarak en az çözülen sorulara kadar istatistiki bir çalışma yapılır. sonra kaç kişi hangi soruları çözmüş sıralanır. 1. sorudan 10. soruya kadar olan bu değerler toplanır ve 10 a bölünerek aritmetik ortalaması alınır.

daha sonra her değerin artimetik ortalamadan farkı bulunarak karesi alınır ve hepsi toplanır.

Oldu mu ? yok daha olmadı bu rakam toplam değer adeti -1 e bölünür ve bu rakama varyans denir .

Bitti mi yok yok heyecanlanmayın daha bitmedi varyansı bulduk ya onunda karekökünü alın . ahanda o standart sapmadır

işte. kolay dimi : ))
  • Paylaş
Standart sapma kullanılan verilerin seri elemanları şeklinde bir ortalama etrafında dağılım aralığıdır. Olasılık ve istatistik bilim dallarında verilerin dağılımını göstermek için kullanılan bir ölçüdür.  
Hesaplanırken verilerin aritmetik ortalaması bulunur. Verilerin teker teker ortalamaya göre sapmaları hesaplanır. Bu sapmaların kare değerlerinin ortalaması bize varyans değerini verir. Standart sapma ise varyansın karekköküdür.
  • Paylaş
Standart sapma, standart dağılım gösteren veri gruplarında başka bir deyişle çan eğrisi oluşturan veri gruplarında veri noktalarının ortalamadan uzaklığını gösteren ve bu eğrilerin çözümlenmesinde kullanılan istatistiksel bir araçtır. σ (sigma ile gösterilir.) Hesaplama yönteminden gelen tanımını zaten diğer arkadaşlar yapmışlar. Küçük bir standart sapma veri noktalarının çoğunun ortalamaya yakın olduğunu, büyük bir standart sapma ise veri noktalarının eğriye birbirinden uzak duracak şekilde yayıldıklarını gösterir.

Bu hesap yöntemi pratikte genellikle üniversitelerdeki sınav notlarının hesaplanması, ALES, KPSS, ÖYS, YGS gibi sınavlarda da eğer ÖSYM çalışanları becerebilirse kullanılır. Üniversitelerde artık tabii ki hocanın inisiyatifine de kalmış bir şekilde orta değer ve artı, eksi standart sapma içinde kalanlar orta geçer notu alırlar. Diğer notların harf değerleri de ortalamaya olan standart sapma adeti cinsinden hesaplanır. Standart sapmanın küçük olduğu durumlarda ortalamadan küçük farkla uzak olan puanlar bile alınan harflerin değişmesini sağlar. Yani çan eğrimiz oldukça dik yamaçlara sahip olur. Sapmanın büyük olduğu durumlarda 10 puan farkla bile aynı harfte kalabilirsiniz, eğri de oldukça yayvan bir görünüme sahip olur.

Hesap formüllerini diğer arkadaşlar zaten vermişler, ben biraz manasından bahsetmek istedim.
  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

1872 Görüntülenme7 Takipçi4 Yanıt