Bilmek istediğin her şeye ulaş

Suda PH'ı etkileyen faktörler nelerdir?

Kısaca, suyun çıktığı kaynakta asit baz değerlerine etki eden her faktör pH'ı etkiler. Bu faktörler doğal ve beşeri olarak ikiye ayrılır. Doğal faktörler:
 • Karbondioksit desorpsiyonu
 • Ötrofikasyon
 • Kalsiyum karbonat
 • Çam veya köknar ormanları
 • Suyun yer altı su düzeyi
 • Yağış
 • Mevsim
 • Bitkilerin fotosentez ve solunumu
Gerek bu doğal faktörler gerekse beşeri faktörler incelendiğinde bu faktörlerin suyun içine katılmasıyla asit veya baz değerlerinde bir değişim yaratacağı görülür. Yöreden yöre iklimden iklime suyun pH derecesinin değişme nedeni de budur. Bahsettiğimiz beşeri faktörlerse:
 • Asit yağmurları
 • Madencilik
 • Su kaynağının kirliliği

 • Paylaş