Bilmek istediğin her şeye ulaş

Sufi nedir? Günümüzde gerçek anlamda sufi kalmış mıdır?

Sufi, sözlükte "yün ve aba giyen" anlamına gelir. Tasavvufta gönlü saf kişi, eren, ermiş, nefsinden fani, Hak ile baki; zahirde ise halk ile, batında Hak ile olan; nefsinde ölen Hak ile diri kalan demektir. Türkçe'de sofu kelimesi sufi anlamında kullanıldığı gibi mutaassıp, ham ruhlu, dinin özünden habersiz, şekilci ve katı kişi, softa anlamında da kullanılmaktadır

Sufilik, cemaat hayatında Musevilikle birlikte ortaya çıkmıştır. Musevi Mukaddes kitapları sufilik kelimesi yerine peygamberlik kelimesini kullanır, Sufiler zümresine peygamberler zümresi der. Bu mevzudaki Peygamberliğin manası ilham ehli olmaktır.

Tasavvufa Göre Sufiliğin Özellikleri
  1. Hakk’ı ve halkı sevmek.
  2. İnce düşünceli ve davranışlı olmak.
  3. Halka acımak, onlar için çalışmak.
  4. Hakk’a ve halka tam bağlı ve sadık olamak.
  5. İmanın bütün hakikatlerine vakıf olmak.
  6. Allah’a bütün mevcudiyeti ile teslim olmak.
Objektif olarak günümüzde sufiliğe gelince, bizzat gittiğim Menzil cemaatinde köyün içinde yaşayan yerli halkın sufi olduğunu söyleyebilirim. Birbirlerine böyle sesleniyorlar, iş birliği ile ve "Hizmet nimettir" ilkesiyle hareket ediyorlar. Bu sebeple birbirlerine yardım ediyorlar. İbadetleri doğal olarak hiç eksik olmuyor. Hatta sufiliği tanımak istiyorsanız size de gitmenizi öneririm.
  • Paylaş

İlgili Sorular

Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

539 Görüntülenme3 Takipçi1 Yanıt

Konu Başlıkları