Bilmek istediğin her şeye ulaş

Sünger nedir? Yeryüzüne nasıl çıkarılır?

Sünger
Sünger, denizlerde koloni olarak yaşayan çokgözeli ilkel bir hayvandır. Çok eski zamanlardan beri bir değişime uğramadan yaşamlarını sürdüren bu canlılar antik çağlardan beri insanlar tarafından çeşitli alanlarda kullanılmıştır. Günümüzde özellikle spiküllerden yoksun yumuşak fibril iskelete sahip ticari süngerler su tutma özelliklerinin fazlalığı, aşınmaya karşı dayanıklı olması, yumuşaklığı, esnekliği ve inceliği gibi özellikleriyle ticarette oldukça aranan değerli bir ihtiyaç maddesini oluştururlar.

Belli bir organlarının bulunmayışı ve hareket yeteneklerinin olmayışı nedeniyle uzun süre bitkisel organizmalar olarak kabul edilmişlerdir. Lakin bir hayvan türü oldukları ancak 19. yy'da anlaşılmıştır. Yaklaşık 5000 tür sünger bulunmaktadır.

Süngerler denize dalarak, ucu çatallı sırık vasıtasıyla çıkarılabilir. Değerli süngerler kıyıdan 80-130 km kadar açıkta, 18-36 metre kadar derinlikte bulunmaktadır. Toplanan süngerler tekneye yığılarak çiğnenir. İskeletleri dışında kalan dokularının çürüyüp ayrışması için asılarak uzunca bir süre bekletilen süngerler daha sonra dövülüp yıkanır ve iyice temizlenerek kurumaya bırakılır. Doğal süngerlerin yerini büyük ölçüde yapay süngerlerin alması bu hayvanların yok olup gitmesini bir ölçüde engellemiştir.
  • Paylaş