Bilmek istediğin her şeye ulaş

Sünnet geleneğinin kökeni nedir?

Türklerin İslam ile tanışmalarını takiben bu geleneği de yaşattıkları bilinmektedir. Zaman içerisinde dini ve toplumsal bir seremoni haline getirilmiş ve Osmanlı döneminde kutsal bir dini tören olarak kabul edilmiştir. Sünnet konusunda dünya çapında en geniş ve tek kaynak olan Vehbi'nin Surnamesi'nde (Surname-i Vehbi) belirtildiğine göre Sultan III. Ahmet zamanında (1720) hazırlıklar hariç sadece kutlamalar yaklaşık 15 gün sürmekteydi. Sünnet zamanla yalnızca dini bir tören olmaktan çıkmış, kutlama, şenlik, güç gösterisi, aşiret ya da eşraf genişliğinin sergilendiği toplumsal bir tören haline gelmiştir. Sünnet Türk toplum geleneğinde oldukça geniş yankı bulmuştur.

Hastalıklara karşı profilaksi amacıyla rutin yeni doğan sünnetinin yaygınlık kazanması 19. yüzyıla rastlar. Özellikle İngilizce konuşulan ülkelerde sünnet, kısa sürede kabul görmüştür.

1989 yılında Amerikan Pediatri Akademisinin sünnetle ilgili görev komisyonu, yeni doğan sünnetinin potansiyel tıbbi faydaları ve avantajları yanında, risk ve dezavantajları da olduğunu deklare ederek, girişim öncesinde ebeveyne bunların anlatılmasını önermiştir.
  • Paylaş
Bu geleneğin kökeni genel kanının aksine İslamiyete dayanmaz. Çok daha eski zamanlarda İ. Ö. 2300 yıllarında eski Mısır'da ilk örnekleri görülmüştür. Nedeni tam olarak bilinmese de Mısır'da o zamanlar kutsal olan yılanın deri değiştirerek ölümsüzleştiğine inanılmakta ve şekil itibariyle yılana benzetilen penisin de ön derisinin kesilerek insanın ölümsüzleştirilmeye çalışılması olduğu düşünülmektedir.

Tarih

Sünnetin sonraki örnekleri Yahudilerde ortaya çıkmıştır ve İbrahim'in kendini ve ailesinin erkeklerini sünnet ettirerek dine girmiş, tanrıyla bir bağ kurmuş olduğu düşüncesinden doğar. Tabii o zamanki tarihi kaynakların bir güvenilirliği olmadığından zaman olarak İ. Ö. 950 ile İ. S. 135 yılları arasında olduğu tahmin edilmektedir.

Tarih
Isaac'ın sünneti.

Yahudilikte inanılan diğer bir neden ise cinsel organın öylesine bozulması ve artık cinsellikten zevk alamaz sadece üreme araçlı kullanılabilir kılınmaya çalışılmasıdır.

Konunun İslamiyet'le ilgili kısmını Sayın Turan Söylemez (@turansoylemez) yazdığı için o kısma girmeyeceğim.
  • Paylaş