Bilmek istediğin her şeye ulaş

Tabancadaki susturucular nasıl çalışır?

Silah Üretimi
Çok basit bir mantığı var. Bir balon düşünün. Balonu iğne ile patlatırsanız, çok ses çıkar ama ağzını açarak içindeki havayı boşaltırsanız, çok az ses çıkardığını göreceksiniz. Susturucunun çalışmasının ardındaki temel fikir de aynen budur.

Tabanca kurşununu fırlatabilmek için, kurşunun ardında barut ateşlenir. Barut, sıcak gazdan yüksek basınçlı darbe oluşturur. Gazın basınç kuvveti kurşunun tabancanın namlusundan aşağı doğru itilmesini sağlar. Kurşun namluyu terk ettiğinde, şişenin mantarı açılıyormuş etkisi oluşur. Kurşunun ardında 3000 psi gibi çok yüksek bir basınç vardır ki, esas olarak tabanca atıldığında çıkan yüksek ses buradan kaynaklanır.

Susturucu, namlunun 20 ya da 30 katı büyüklükte bir hacme sahiptir ve namlunun altına vidalanır. Susturucunun yerleştirilmesiyle, kurşunun ardında oluşan sıkıştırılmış basınçlı gaz içine dolabileceği büyük bir alan bulur. Böylelikle sıcak gazın basıncı düşer. Nihayet kurşun namludan çıkıp gittiğinde, açığa çıkan basınç, 60 psi gibi oldukça düşük düzeylere inmiştir. Onun için de ateşlenen tabancanın çıkaracağı ses çok aza inmiştir.
  • Paylaş