Bilmek istediğin her şeye ulaş

Tahliye taahhütnamesi ile kiracının evden çıkarılması mümkün müdür?

Gayrimenkul Kiraları hakkında kanunun 7. maddesine göre kiralayan, tahliye taahhütnamesine uymayan kiracıyı icra dairesine müracaat ederek veya tahliye davası açarak kiralanandan çıkartabilir. Tahliye taahhütnamesinin geçerli olabilmesi için yazılı olması, ilk kira yılı içerisinde verilmemiş olması, özgür irade belirlenmiş bir tahliye tarihini içermesi gerekir. Kiralayan, yani ev sahibi, tahliye taahhütnamesini ilk kira yılının bitimini müteakip alır. İkinci kira yılı başlangıç olmak kaydıyla, tarafların belirlediği tarihte kiracının çıkmasını talep edebilir.
  • Paylaş