Bilmek istediğin her şeye ulaş

Tahvil nedir? Özellikleri nelerdir?

Dünya EkonomisiDevlet’in veya anonim şirketlerin ödünç para bulmak için itibari kıymetleri eşit ve ibareleri aynı olmak üzere çıkardıkları borç senetlerine tahvil denir. Yani kendine kaynak bulmak isteyen Devlet veya anonim şirket, gelecekte elde edecekleri gelirlerini teminat göstererek borç senedi çıkartırlar. Devlet tarafından çıkartılan tahvillere Devlet Tahvili denir ve vadeleri en az 1 yıl olur. Bankalar, tüketici finansmanı şirketleri ve anonim ortaklıklar tarafından çıkartılan tahvillere ise Özel Sektör Tahvilleri denir. Bu kurumlar tahvilleri geleceğe yönelik gelirlerini teminat göstererek en az 2 yıl ve daha uzun vadeyle, ödünç para bulmak amacıyla çıkartırlar.


Tahvil sahibinin (hamili) bir şirkete kullandırdığı sermaye yabancı sermayedir. Tahvil hamili, tahvili çıkaran kuruluşun uzun vadeli alacaklısıdır. Tahvil sahipleri tahvili çıkaran şirketin aktifi üzerinde alacağından başka hiçbir hakka sahip değildir.Yani şirketin yönetimine katılamaz. Buna karşılık şirketin brüt karından öncelikle tahvil sahiplerinin faizleri ödenir. Tahvil sahipleri alacaklarını aldıktan sonra şirketin malvarlığı üzerinde hiçbir hak iddia edemezler. Tahvil hamili ile şirket arasındaki hukuki ilişki vade sonunda sona erer. Tahvil hamili tahvili çıkaran şirketin kar-zarar riskine katılmaz. Şirket zarar etse de günü gelince belli miktardaki anapara ve faizlerini alır.
Öteyandan tahvil yatırımcısı için riskler yok değildir. Tahvil ihraç eden şirketin tahvil anapara ve faizlerini ödemeyecek duruma gelmesi bir risktir. Dolayısıyla hangi şirketin tahvillerine yatırım yapılacağı konusu kritik önem taşır. Bir başka risk ise ikincil piyasada işlem gören tahvillerin piyasa faiz oranlarındaki dalgalanmalara bağlı olarak fiyatlarının artması ya da azalmasıdır.

Tahvillerin öne çıkan özelliklerini sıralamamız gerekirse;

# Tahvil bir borç senedidir.
# Tahvil sahibi, tahvil çıkaran kuruluşun uzun vadeli alacaklısıdır.
# Tahvil sahibinin bir şirkete sağladığı sermaye yabancı sermayedir
# Tahvil sahibi, şirketin aktifi üzerindeki alacağından başka hiçbir hakka sahip değildir.Şirketin yönetimine katılamaz. Buna karşılık, şirketin brüt kârından, önce tahvil sahiplerine faiz ödenir. Bundan sonra, bilanço kâr gösterirse, hisse senetlerine temettü ödenir. Tahvil sahipleri alacaklarını aldıktan sonra, şirketin mal varlığı üzerinde hiçbir hak iddia edemezler.
# Tahvilde kesin bir vade vardır, bu vade sonunda tahvil sahibi ile şirket arasındaki hukuki ilişki sona erer.
# Tahvilin getirisi belli ve sabittir. (Değişken faizli tahviller de vardır. Bu tahvillerde faiz oranları ancak ekonomik şartlar değiştiğinde mevzuat değişikliği ile değişebilir.)
# Tahviller, mevzuatta itibari değerinin altında bir değerle (iskontolu olarak) ihraç edilebilir.
# Tahviller, şirketler dışında devlet ve belediyeler gibi tüzel kişiliğe sahip kamu kuruluşları tarafından da çıkarılabilir.
# Tahviller, bir itfa planı dahilinde itfa edilir.

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası bünyesindeki Tahvil ve Bono Piyasası 17 Haziran 1991 tarihinde, sabit getirili menkul kıymet işlemlerinin şeffaf ve rekabete açık bir ortamda işlem görmelerini sağlayarak bu menkul kıymetlerin likiditesini artırmak, enformasyon akışını hızlandırmak amacıyla faaliyete başlamıştır. Yani Tahvil Bono alım satım işlemleri söz konusu piyasa için belirlenmiş kurallar çervesinde gerçekleştirilir.

Aşağıdaki adresten alınmıştır;umarım faydalı olur:

Kaynak: tuketicifinansman.net%2f2010%2f02%2ftahv...'>tuketicifinansman.net/2010/02/tahvil-nedir-tahvil-tanimi.html#ixzz1n3cgfgmm
  • Paylaş
Tahvil devlet hazinelerinin veya anonim ortaklıkların ödünç para bulmak amacıyla çıkardıkları borçlanma senetleridir. Hazine çıkartıyorsa buna devlet tahvili deniyor. Eğer anonim şirketleri çıkartıyorsa özel sektör tahvilleri deniyor.

Bunları değişken faizli veya sabit faizli olmak üzere iki tür ana başlıkta sınıflandırabiliriz. Yatırımcılar tahvili direk ihaleye katılarak alabilirler. Bankalar veya aracı kuruluşları vasıtasıyla daha sonraki dönemlerde ikinci el olarak da İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem görmektedir. Alış satış için gene aracı kuruluşlar vasıtasıyla alabilirler. Bunun dışında bankalar da düzenli olarak tahvil olarak alabilirler

Özel sektör tahvillerinde şirketin tahvili geri ödememesi gibi bir risk olabilir. Bunun dışında devlet tahvilleri için böyle bi risk söz konusu degildir, çünkü devlet vergi vasıtası ile her zaman para toplayabilir.

Tahviller 1 yıldan daha uzun vadeli yatırım araçlarıdır. 5 yıl, 10 yıl, gelişmiş ülkelerde 30 yıl gibi cok uzun vadeli olarak alınabilmektedir. Devlet tahvili arkasında bir devlet güvencesi vardır. Birinci en önemli amacı bu riski sevmeyen yatırımcılar için her türlü yatırımcılar için uygundur büyük yatırımcıda tahvil alabilir küçük yatırımcıda tahvil alabilir.
  • Paylaş
Tahviller ise hisse senetlerine göre daha az risk içeren yatırım araçları olarak görülmektedir. Borç senedi olarak görülen tahvilleri portföyünüzde bulundurarak gerekli risk dengesini kurabilirsiniz ve vade sonu geldiğinde güzel bir kazanç elde edebilirsiniz.
Tahviller hakkında bilmeniz gereken birkaç nokta:
  • Tahvillerin faiz ödemeleri genellikle ayın 1’i ile 15’i arasında yapılmaktadır.
  • Vade, tahvilin değerinin itfa edildiği tarihtir.
  • Kupon değeri, tahvilin nominal değerinin yüzdelik verimidir. Örneğin, 1000 dolar nominal değere ve kupon oranı % 12 olan bir tahvil, bir yılda 120 dolar faiz öder.
  • Geçerli verim, tahvilin pazar fiyatının yüzdelik verimidir.
Kaynak: borsanasiloynanir.co/tahvil-nedir-yatiri... .
  • Paylaş
Devletin, süresi bir yıl ve daha uzun olan borçlanma senedi (devlet tahvili). Daha kısa süreli olanına 'hazine bonosu' deniyor.
  • Paylaş
Borsada ileriye dönük uzun vadeli borçlanmalarla yapılan yatırımlardan biridir. Tahvil uzun konu, konuyla alakalı uzman görüşü almak isterseniz...borsahocasi.blogspot.com.tr/2015/06/tahv...
  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

8973 Görüntülenme11 Takipçi5 Yanıt