Bilmek istediğin her şeye ulaş

Taksim'de yürüyüşün ve gösteri yapmanın yasaklanması bir hak ihlali doğurur mu?

Toplanma ve örgütlenme hakkı ile ifade özgürlüğü gereği insanlar, yürüyüş yapabilir ve düşüncelerini yapacakları gösteriler ile dile getirebilirler. Ayrıca vatan toprağı da kesinlikle herhangi birine ait değildir, vatandaşın ortak malıdır. Bu sebeple kendi tasarruf yetkisi olmayan bir mal üzerinde kimse kısıtlama yapamaz. Bunun tek istisnası ise şüphesiz kamu yararı olacaktır. Ancak Taksim, yıllardır bu gösterilerin yapıldığı yer olmuş ve sembol haline gelmiştir. Dolayısıyla oradaki yasağın bir kamu yararı oluşturduğu kesinlikle söylenemez. Yani orada varolan yasak, bireylerin anayasal ve demokratik haklarını ihlal etmektedir. Ayrıca İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi m.10 ifade özgürlüğü ile m.11 dernek kurma ve toplantı özgürlüğü de ihlal edilmektedir. Türkiye'de bu sözleşmeye ve protokole taraftır. Dolayısıyla hem anayasal hem de uluslararası bir ihlal oluşmaktadır.
  • Paylaş
Haktan hukuktan söz etmenin bir hayli zorlaştığı şu günlerde kimsenin artık böyle bir ihlale cesaret edemeyeceğine eminim.

  • Paylaş
Çeşitli diğer başlıklarda da belirtmiş olduğum üzere:

1-) Barışçıl protestolar düzenlemek AHİM kararları çerçevesinde demokratik bir haktır.
2-) Anayasanın 90.maddesi gereği AHİM kararlarının iç hukuka doğrudan tesiri bulunmaktadır.
3-) Yine bu kararlarda barışçıl protestolara kolluk kuvvetlerince dağılma telkininde bulunulması da uygun görülmemektedir.
4-) Toplanma ve gösteri yürüyüşleri, basın açıklamaları vb. süreçlere ilişkin yasalarımız Anayasal hakları sınırlandırarak, özüne dokunmakta, yetersiz ve keyfi uygulamalara kapı aralamaktadır.
5-) Yasaklamanın bir hak ihlali doğurmasından da öte hak ihlaline direnmenin meşru zeminini de teşkil etmektedir.
  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

651 Görüntülenme5 Takipçi3 Yanıt

Konu Başlıkları

Eş Anlamlı Soru Ekle

  • Eylem yapmak hukuki bir hak mıdır?