Bilmek istediğin her şeye ulaş

Talep ile fiyat arasındaki ilişki nedir?

Talep yasası, bir piyasada bulunan satın alıcıların davranışlarını, yani taleplerini, açıklama hedefli bir teoriye dayanır. Talep yasası, o malın satın alıcıları tarafından istenen talep miktarı ile o malın mümkün piyasa fiyatlari arasındaki ters yönlü kısmi ilişkiye verilen addır. Bir malın fiyatı arttıkça o mal piyasasında o maldan satın alınmak istenen miktar azalmakta, bir malın fiyatı azaldıkça o maldan alınmak istenen miktar artmaktadır.Diğer şartlar sabit kalmak koşulu ile.
İktisat
  • Paylaş