Bilmek istediğin her şeye ulaş

Tanık koruma programı nedir?

Tanık koruma programı diye bir yasa var.Yasanın ilk maddesinde yasanın amacı açıklanmış, bir bakıma da tanık koruma programının açıklaması yapılmış diyebiliriz.İlk madde şu şekilde:

Bu Kanunun amacı, ceza muhakemesinde tanıklık görevi sebebiyle, kendilerinin veya bu Kanunda belirtilen yakınlarının hayatı, beden bütünlüğü veya mal varlığı ağır ve ciddi tehlike içinde bulunan ve korunmaları zorunlu olan kişilerin korunması amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

  • Paylaş
Hukuki bir soruşturmada tanıklık yapan kimsenin tanıklığı gizli kalıyor. Estetik cerrahisinden tutun da kişinin kimliğinin tamamen değiştirilmesine kadar birçok imkan tanınıyor kamu otoritesi tarafından.
  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

1425 Görüntülenme2 Takipçi2 Yanıt