Bilmek istediğin her şeye ulaş

Tanrı adil midir?

Allah, bizim bunu sorgulamamıza bile izin verecek kadar adildir!
 • Paylaş
Bir insan Tanrı'ya inanıyorsa onun sözlerine yani Kuran-ı Kerim'e de inanmak durumundadır, aksi halde kendisi ile çelişir. Allah(cc) Zilzal Suresi 7 ve 8 ayetlerinde: "Artık kim zerre kadar hayır işlerse onu (mükafatını) görür.Ve kim zerre kadar şer işlerse onu (cezasını) görür" demiştir ve sanırım bu ayetler sizin sorunuzun cevabı olarak yeterlidir... Dikkat edin zerreyi hesaba katacak kadar adalet.
 • Paylaş
Tanrı inançtır. Tanrıya inanmak en azından üç semavi dinde aynı zamanda onun mükemmel olduğuna inanmaktır. Adalet sizce mükemmelliğin tanımına dahilse tabii ki tanrı da adildir.
 • Paylaş
Tanrınız adil mi bilmiyorum ama beni yaratan Allah adildir. :)
 • Paylaş
İnsanların çoğu farkında olmadan Tanrı'yı kendi kölesi olarak görüyor ve her zaman kendi çıkarlarına hizmet etmesini istiyor bu isteği gerçekleşmezse onu adil olmamakla suçluyor. Evet (Müslümanım) benim inandığım Tanrı adildir zaten adil olmayan bir varlığada Tanrı diye tapmam.
 • Paylaş
1

Turker İnanmaz, "Tanrıyı köle olarak görmek" bu bakış açısı ile ilk defa karşılaşıyorum ve oldukça mantıklı bir bakış açısı.
Çoğu zaman yetişkinlerin hayali dostları olarak yorumlarım. Çocukken hayali dostumuz olan soyut kavram büyüdükçe tanrılığa terfi ediyor diyorum.
Kölelik ise çok farklı bir düşünceleri beraberinde getirdi.
Bu düşünceleri bana kattığın için teşekkür ederim.

Bu sistemi bu hale getiren tanrı mı insan mı? :D
 • Paylaş
İnsanlar adil olmadığı için, tanrı'nın adil olup olmadığını sorguluyoruz... 
 • Paylaş
1

Ayhan Şimşek, Yani tüm insanlık adil olsaydı sorgulayacak bir Tanrıya da ihtiyaç duyulmayacaktı mı diyorsunuz?

Adalet, bir kavram olarak sadece dünyaya aittir ve insanla, insanın vicdanıyle ve onun (vicdan, gelenek-görenekler vs. Gibi etkenleri göz önünde tutarak yaptığı) kanunlarıyla ilgili bir şeydir. Din, kitaplar, Allah (her kim hangisine inanıyorsa Allah, Tanrı, God, Tengri) bu konunun tamamen dışındadır. Sevgili Zkyi (@bodlak) nin dediği gibi Zilzal Suresi'nin söz konusu ayetleriyle de ilgisi yoktur; zira o kıyamet vaktinde insanların yaptıkları iyilik ve kötülüklere göre alacakları ödül (cennet) veya ceza (cehennem) ile ilgilidir. Eğer söz konusu Allah'sa onun adaletle ilgisi sadece ceza ve ödül (cennet-cehennem) babındadır; bu dünya ile ilgili bir adaletten bahsedilemez onda. Diğer taraftan günümüze bakarsak (çok acayip bir örnek olacak ama) açlık içinde ölen Afrikalılara karşılık varlıktan çılgına dönen Amerika'yı düşünürsek, Allah'ın adaletinin sadece ahiret vaktiyle sınırlı olduğunu da görürüz... Aşağıdaki karikatür bence bu dünyadaki olması gerekli "humanist" adalet anlayışını anlatan en güzel örnektir... Unutmayın ki "ilahi" her türlü kavram insanın elinde bir araca ve silaha dönüşür. Bu yüzden, Allah'ın adaletinden çok insanın adaletine bakmak gerekir...
Din
 • Paylaş
Bu soru o kadar saçma ki.
Benim inançsızlığıma göre ortada ne bir tanrı ne de bir adalet vardır. Öncelikle sorgulanması gereken soru; "Adelet var mıdır? Varsa nedir? " Olmalıdır.

Şimdi bu yazdıklarım tamamıyle kendi düşüncem olup olası bir cehennemde yanmayı bu düşüncem yüzünden kabul ediyorum. Lütfen bana din ile ilgili bir tavsiyede bulunmayın.
 • Paylaş
Ülkemizde köken olarak Tengri kelimesinden gelse de, kullanım olarak şu an dünyadaki geçmişte yaşanmış ya da bugün yaşayan bütün dinlerin yaratıcılarına verilen genel bir isim şeklinde kullanılıyor.

Dolayısıyla hangi dinde, yaratıcıya nasıl bir değer atfedilmişse, buna göre değişir sorunun cevabı. Eski Yunanda Olimposta yaşayan Tanrıların adil olmadığını görebiliyoruz. Eski Mısır'da Tanrıların da öyle.

Yani Tanrı kelimesine atfedilen değerlerle ilgili bu sorunun cevabı.

Genel olaraksa, evet, inanılan Tanrı kavramı, buna atfedilen değerler içinde adil olmak da vardır. Yani ben bütün bu kainatı yaratan adil bir yaratıcı olduğuna inanıyorum der, inanan insan.

Lakin adil olmak tek başına yeterli değildir, adil olmak eşit davranmak demektir. Oysa doğrusu hem adil hem de hakkaniyetli olmaktır.

Yok ben bunu sormadım, sorunun amacı bu değil, tam da senin ilk okuduğun anlamda, mesela senin dinin İslama göre, Allah adil midir ise sorudan kasıt. Böyle bir soru sorulamaz, sorulmamalıdır. Zira birinin inancını sorgulamaya girer. Ben adil bir Allaha inanıyorum diyen birine, senin inandığın Allah hiç de adil değil demekle, inancı sorgulamakla alakalıdır. İnancın ispatı yoktur, hele ki, kötülerin dünyada da karşılıklarını görecekleri ifade edilse de ağırlıklı olarak, Ahirette hesap sorulacağına inanılan bir dinde, adaleti sorgulamak, direk o inancı sorgulamaktır.
 • Paylaş
Evet Adildir. "ALLAH bizim ona karşı saygısızlıklarımızda bile çok adildir. "
 • Paylaş
Evet Tanrı (Allah) adildir. Fakat bazen adaleti geciktirerek haklının alacağına zam yaparak onu fazlasıyla verir. Burada önemle dikkat edilmesi gereken nokta, Allahın adaleti sadece bu dünyada olmayacağı noktasını kaçırmamaktır. Bir insan bu dünyaya fakir olarak doğup hiç rahat yüzü görmeden yine fakir olarak ölebilir. Ve yahut doğarken engelli olarak doğup hayatın zorluklarıyla karşılaşılaşabilir. Unutulmamalıdır ki bu bir imtihan dünyasıdır. Eğer insanlar kendilerine verilen eksikliklere şikayet edip isyan ederse, kendilerini bekleyen ölümden sonraki mükafatlarını da bilmeden geri tepmiş olurlar ve imtihanı kaybederler. Allah bir insana bolluk ve refah vermiş ise onu daha zor bir imtihana tabi tutar. Tabiri caiz ise o zengin insanın en küçük bir hatasına bile fazla ceza yazar. Allah insanlardan 10 şey istemiş olsa ve bu 10 şeyi yapmayanların her biri düz mantğa göre aynı cezayı alması gerekirken, durum öyle değildir. Allah her insana verdiği fazlalığa yada eksikliğe göre bu cezaları hafifletir yada yükseltir. Örneğin namaz kılmak Allahın emridir, doğuştan sakat birinin yapması ile sağlıklı ve sapa sağlam birinin bu emri yerine getirmesi aynı mukafata eşit değildir. Aynı namazdan sakat insan daha çok mükafat kazanır, sağlam insan ise normal mükafatı alır. Allahın adaleti geçiktirmesindeki sebeblerden biri de tüm insanları hataya eğilimli yaratmış olmasındandır. Bir insan günah işlediğinde Allah onun cezasını hemen verecek olsa, bütün insanlar aynı potansiyelde olduğundan bütün insanların cezasını aynı anda hızlıca vermesi gerekirdi. Tabi böyle bir durumda da dünyada sağlam insan kalmazdı. Böyle acil bir ceza sistemi ise hayatı yaşanmaz hale getirirdi. Örneğin branşında uzman bir doktor bir günah işlediğinde Allah onun cezasını acilen bir trafik kazasıyla öldürerek verseydi, belki de O doktorun 2 saat sonra gireceği ameliyattaki hasta doktor olmadığından hayatını kaybedecekti. Görüldüğü gibi Allahın bazı cezaları ertelemesi o kişiye kıyak geçtiğinden değil, hem tövbe etme şansını sunması, hem de o insanın yeteneklerinden/uzmanlıklarından diğer insanların da faydalanmasını sağlamak içindir. Dünyadaki tüm doktorlar aynı anda bir suç işlese ve Allah da tüm doktorların cezasını aynı anda hızlıca verse dünyada doktor kalmaz ve hastalar da tedavisizlikten ölürlerdi. Bunun tam tersini düşünelim, Allah iyi işler yapan tüm fakir insanların zengin olma isteğini hemen acilen yerine getirseydi, bu çalışarak kazananların hakkına girmek olurdu. Demek ki Allahın her kötülüğe yada her iyiliğe anında karşılık vermeyip ertelemesi, hayat sistemini çalışır durumda tutmak içindir. Daha bilindik bir örnek verecek olursak, bir ülkenin tüm savaş pilotları aynı anda bir suç işlese ve ordudan atılsalar, bir savaş anında uçak kaldıracak bir tek pilot bulunamaz. Ordu, tüm pilotlara ceza vermek istiyorsa cezalarını zamana yayarak, onların yerlerine yeni pilotlar yetiştirip göreve başladığında vermelidir. Alternatifi olmayan değere ceza verilemez. Zaten Allah ta böyle yapıyor. Bu onun stratejisidir. Sonsuz güzellik burada değil ölümden sonraki yaşamdadır. Dünyada hak edip te hakkını alamayanlar, haklarını ahirette geçikme zammıyla birlikte alacaklar.
 • Paylaş
Eğer adil olsaydı, insan adaleti aramak için uğraşmazdı. Şuan bir toplum içerisinde yaşayıp hiç haksızlığa uğramayan kaç kişi var? (Özellikle Türkiye'de!)

Eğer dini adalet sistemi yeterli olsaydı, ülkeler binlerce sayfalık kanunlar çıkartmazdı. Açardı herşeyi orada nasıl söyleniyorsa yapardı. Demek ki sosyal adaleti sağlamak için hiç bir kutsal kitap yeterli değil ki her ülkenin kendi ceza kanunları v. S. Var. İyi ki de var. Şeriat ile yönetilen 3. Dünya ülkeleri gibi değiliz ama mevcut yönetim ile o ülkeler listesine girmeye adayız maalesef!

Gerçi benim için bir şey ifade etmiyor ama yine de düşüncemi paylaşmak istedim.
 • Paylaş
Tanrının var olduğunu biliyorsak, ölümden sonra yaşamın da yaşanacağını kabul etmiş oluruz. İnsanın bu dünyada feda ettikleri ile elde ettiklerinin orantısız derecede farklı olmasından dolayı tanrının adil olmadığı sonucuna varamayız, çünkü o insanın varlığı son bulmamıştır ve ölümden sonraki hayatta feda ettiklerine veya elde ettiklerine yeni şeyler eklenebilecek bu sayede adalet tamamlanabilecektir.
 • Paylaş
Allah'ın hiçbir eyleminden veya kararından dolayı hesap vermeyeceğini duymuştum bir islam aliminden. Mesela Tanrı adil midir? Bazen 99 sene ateist yaşamış bir kişi 100. Yıl ölmeden 1 gün önce tövbe etse tertemiz olacağı söyleniyor. Şimdi 30 sene namaz kılıp, oruç tutan biri "biz de mi ateist olsaydık? Böyle daha günahkar çıktık bu adamdan" diyebilir. Ama bizim ölçülerimizle Tanrı'nın adil olup olmadığı sonucu çıkmaz. Adil olmayabilir de, bize gönderilen kitaplarda yazan, peygamberlerin dahi bilmediği olaylar da olabilir. Tanrı bize her şeyi söylemiş midir ben onu merak ediyorum. Bunu ayrıca bir soru olarak açayım en iyisi.
 • Paylaş
1

Mustafa Altınok, 100 yıl yaşanılacağının garantisi varsa buyurun, 99 yıl kafir olarak yaşamakta serbestsiniz derdim. Malumunuz olduğu üzere herkes ölecek yaştadır. Bu sebeple hiç ölmeyecekmiş gibi bugün için, yarın ölecekmişiz gibi de ahiret için çalışmak en mantıklı işi yapmak olacaktır.
Ayrıca Cennettin yaradıcısı varın girin cennete diyerek herkese eşit muamele mi yapacağını vaad ediyor ki 30 yıl ibadet edenle son anda müslüman olan arasında bir adaletsizlik olmuş olsun. Herkes ihlas boyutuna göre değerlendirilecek ve bir rütbeye sahip olacaktır. Ve evet Allah adildir vesselam. Sadece düşüncemizin ardına O'nun bize ne dediği bilgisini de ekleyerek sonuca varmaya çalışmak daha isabetli bir sonuca ulaşmamıza vesile olacaktır.

Tanrının gerçekten var olduğunu kabul edersek, bu tanrının adil olma gibi bir kaygısının olması saçma olacaktır. Sonuçta bizler onun oyuncakları olacağımızdan, oyuncakları ile adil olma kaygısına düşmeden istediği gibi oynayacaktır. Ancak bizde saygı uyandırabilmek için kendisini adilmiş gibi göstermekten de çekinmeyecektir.
 • Paylaş
Tanrı derken neyi kastettin. Hristiyanlıkta Tanrı baba görevi üstlenir.
 • Paylaş
Adalet ilahi bir amaç doğrultusunda kavranmaya çalışılırsa büyük yanılgı olur dolayısıyla bu zamana kadar gelmiş düzende en büyük adaletsiziliğin sebebinin ta kendisi olmuştur tanrı.
 • Paylaş
Kesinlikle adildir, sadece adalet terazi kefesinin bir kısmı bu dünyada değil...
 • Paylaş
Alkollü olduğumda bile ben daha adilim....
 • Paylaş
1

Burak Kılıç, Vay koçum , ateş seni çağırıyorrr...

Eğer öyle olsaydı, 2 yaşında ölen çocuklar gerçekten çok şanslı.
 • Paylaş
Allah rahman ve rahimdir. Rahmandır. Yarattıklarının tümünü ayırt etmeksizin nimetlendiren ve hayat verendir. Altını çizelim "ayırt etmeksizin tüm varlığın, tüm yaratılmışların". Rahimdir. Bu dünyada O'nun yolunda yaptıklarımızın mükafatını ahiret hayatında verecek olandır. En güzel isimlerin sahibidir. Adl isminin de sahibidir. Hepimiz bu dünyaya kendi imtihanımızı yaşamak için geldiğimizi unutmayalım. Ve yaşadığımız her şeyde O'nun isimleri tecelli ediyor. Bunu keşfedelim.
 • Paylaş
Tanrı var mı önce onu sorgulamak gerekir. Var olduğundan ya da olmadığından %100 emin olunamaz, şayet varsa adil olmadığı ortada : )
 • Paylaş
Kendi adıma; Tanrı'nın varlığını asla reddedemem lâkin adaleti ve merhameti konusunu zamanında çok sorgulamışımdır, hala da sorgulamaktayım. .
 • Paylaş
Adaleti nasıl tanımladığına bağlı
 • Paylaş
Elbette adildir. El adl Allahın isimlerinden biri olduğuna göre bu konu iman etmiş birisi için sorgusuz kabul edilmiştir.
 • Paylaş
Adalet biz insanlarin olusturdugu kavramlardan biridir. Ahlak gibi bisey adalet bin yillarca insanlar tecrubelerini biriktirerek boyle bir kavram gelistirmis "Adalet". Burda sunu unutmamak gerekir acaba dini adaletle bizim uyguladigimiz ayni sey mi ?
 • Paylaş
Adil olmadığını düşünebilmen bile bir imtihanın eşiğinde olduğunun göstergesi olabilir. Zengini, içinde olduğu bolluk için, fakiri ise yine içinde olduğu yokluk için sınar!
 • Paylaş
Allah'ın adaletinden sual olunmadığı gibi, O'nun adaleti insan idrakinden münezzehtir. İnsan aklı, O'nun adaletini asla idrak edemez. Öyle ki mevcut dünya düzenindeki adaletsizlikler bile aslında yüksek bir ruhani anlayışla bakıldığında İlahi adaletin ne kadar keskin ve muazzam bir olgu olduğunun kanıtıdır.
 • Paylaş
Tanrıyı bilmem ama "ALLAH" her zaman adildir.
 • Paylaş
Tanrı oyuncakları halıya dizerken ilgileniyor, bir de halıdan toplayacağı zaman ilgilenecektir. Diğer bu ara zaman tamamen oyuncaklara kalmış.
 • Paylaş
Allah adaletlilerin en adilidir. Hiç gerek olmadığı halde bize iyiyi ve kötüyü seçme sansı verir kararları tercihimize bırakır. Ayrıca adalet göreceli bir kavramdır kime ve neye göre adalet, bize adil görünmeyen bir durum aslında çok adil olabilir, çünkü biz ileride olabilecekleri bilmiyoruz.
 • Paylaş
inanıyorsan evet
 • Paylaş
Tanrı değil ALLAH (c.c.) tabii ki de adildir. Sen onun adil olmadığını düşünüyorsan Kur'an'ı Kerimde denilenleri yap (namaz kılmak, oruç tutmak vs.) bak gör o zaman nasıl adil olduğunu. Ben de bir ara böyle olmuştum ama sen Allah (c.c.)'nün dediklerini yerine getir sonra anlarsın adil olup olmadığını...
 • Paylaş
ister tanrı deyin ister ilah veya esas adını söyleyin hazreti allah ,elbetteki adildir bunu çıplak gözle görebileceğimiz kadar aşikar ve bariz gösteren de odur.
 • Paylaş
Dünyayı adil yaratsaydı, belki olabilirdi.
 • Paylaş
Tanrı anlayışınıza ve adalet kavramınıza bağlı.. Adalet herkese eşitlik değil hak edene hak ettiğini vermektir.. Sebep-sonuç..
 • Paylaş
 1. Tanrı: tapılan şey anlamındadır. Yani müslümanlar için Allah, Hristiyanlar için God, Budistler için Buda vs... Bu bağlamda soru her inanışa hitap eder.
 2. Ateist olsalar bile, yorum yapanları kendileri söylemedikleri sürece ateistlikle suçlayanların Allah ve İslam inançlarından şüphe ederim, zira İslam hoşgörü dinidir ve bu sebeple en hızlı genişlemiş dindir.Kınayanların günaha girdiğini söylemek benim üstüme insanlık vazifesidir.
 3. ​Bu soruya benim cevabım: Biz adil miyiz ki Tanrının adaletini sorguluyoruz? Ya da önce Tanrının adaletini mi görmek istiyorsunuz? Nasıl olsa bu sorunun cevabını istemesek de alacağız, çok da merak etmeyin.
 • Paylaş
1

Goqsheen, İnsanların ben ataistim demelerine gerek yoktur. Allah ile alay etmek veya onun kurallarına isyan etmek te bir çeşit şirktir ve bu da insanı dinsiz yapar.

Adil olduğunu yaşadığın süre çerçevesinde görememişseniz buna sizi inandırmak imkansızdır diye düşünüyorum.
 • Paylaş
1

Lee Mu Bai, Süper cevap :)

Adalet kavramı yanlızca tanrıyla yaşar. insanların en bilgesi bile yanılır. kusursuz, noksansız kavramları varsa bu tanrı adına vardır. ve tanrı ilan eder. burada geçicisiniz. aceleci davranıyorsunuz. ama işimize gelen bundan ayrı olunca sorgulamak kolay oluyor. hesap verilecek olması insani özellikleri ortaya çıkarır. tanrı inancı olmadan adaletli davranacak insan var mı ki. sokakta bir emeklinin maaşını düşürdüğünü görseniz tanrı yoksa hesap yoksa buda benim önümdeyse niye geri vereyim. tanrı vardır ve adildir. adalet tam anlamıyla gerçekleşmek için kimin adaletten ne pay alması gerektiğini ortaya çıkarmak için gecikiyor.
 • Paylaş
Bu dünyada insanların yaptığını tek çekilebilir kılan Allah'ın adaletinin er yada geç gerçekleşeceğine inanmamdır. Hz Musa ve Hızır'ın kıssası çok şey anlatıyor. Hiçbirşey göründüğü gibi değildir.
 • Paylaş
Tanrı adaletlidir fakat Tanrıyı kullanarak din-mezhep-tarikat-ırk- vs vs yaratanlar adaleti sömürenlerdir..daha da ilginci halk her zaman böylelerine sempati duyuyyor..Demek ki kölelik isteği,insanlığın doğasında olan birşey..
 • Paylaş
Her insanı kendi düzleminde değerlendirmek adalete bakış açısını değiştirir sanırım. Tıpkı 10 TL'si olan bir insanın Allah yoluna 10 TL vermesiyle, 1.000.000 TL'si olanın 10 TL vermesi arasında sevap farkı olması gibi. Bazı ateistler müslümanları sevap için, cennet için, huri için falan uğraşmakla ve bunun arkasından çıkarcılıkla suçluyorlar. Size yalnızca gülerim. Biraz kendinizi görebilseniz insanın bencilliğini göreceksiniz, yok göremiyorsanız herhangi bir hakiki ateisti okuyun ;))

İnsanların bulundukları maddesel açıdan düşkün noktaların getirileri farklıdır. Aksini düşünün, her şey eşit, herkes aynı oranda zeki, herkes aynı oranda zengin, tüm kadınlar eşit güzel ve erkekler hep aynı. Tüm renkler sabit, herkes aynı yaşta ölüyor ve herkesin eşit sayıda çocuğu oluyor... Daha fazla uzatmayayım. Gördüğümüz gibi bizim farkındalığımızın olabilmesi için hem maddesel açıdan hem ruhi boyutta farklılıklar arz etmemiz lazım. Tek yapmamız gereken tevekkül etmektir bırakın mutlak ilim sahibi herkese verdiği özelliklere göre cezasını versin (ceza Arapça'da ödül anlamına da gelir).
Allah o kadar adaletli ki bizi dünyaya göndermeden ''siz benim kullarım değil misiniz'' diye sormuş ve hepimizden ''evet sen bizim rabbimizsin sözünü almıştır. Düşünebiliyor musunuz her şeyin sahibi kendi var ettiklerini imtihan etmek için söz alıyor. Şimdi niye hatırlamıyoruz o verdiğimiz sözü demeyin lütfen arkadaşlar sizin zekanıza güveniyorum ;)
 • Paylaş
Bu tarz sorularda kavramları yerli yerine oturtmak gerekir. Adalet derken kime göre adalet Allah'a göre mi, insana göre mi
 • Paylaş
Soyut bir kavram üzerinden daha da soyut ve ölçülemez bir kavramı tartışıyorsunuz? Ayrıca adil olmak zorunda değil. Adil olsaydı herşey çok tahmin edilir olurdu. Mesela hep iyiler kazanır olasılık tahminleri belirli bir dengeye otururdu. Sakat doğmuş birisine 40 yaşında sayısaldan 10 milyon vururdu. No, no , no baby... adil değildir. Olmaması gerekir. Ayrıca adil değilse karşısına geç de ispatla.neye göre kime göre.
 • Paylaş
Tanri'nin gözünde neyin iyi, neyin, kötü yada adalet ve adaletsizligin ne oldugunu kim bilebilir ki?
Pavlos Romalilar'a 3. Mektubunda Tanri'nin O'na şöyle dedigini soyler; " Ne yazik ki, insanlarin agzindan konusuyorum! "
 • Paylaş
Tanrı, İslamiyet'e göre adildir. Zaten bununla ilgili örnek açıklamaları diğer kullanıcılar vermişler. Tanrı, adaletin sistemini kurmuş ve insanları imtihana çekmiştir. İslamiyet zengin olmayı yasaklamaz ama 'kul hakkı' diye sorumluluğu çok büyük bir kavram ortaya koymuştur. Zengin olmak adına adaletsizliğe başvuranlar, dini kendine göre yorumlayan insanlardır.
 • Paylaş
Sorgulanan katın adilliğini tartışacak insanlar mıyız?
 • Paylaş
ALLAH adilmidir değilmidir diye bişi yok... ALLAH hepimizi bir sınavdan geçiyor... belki hayatta adeletsizlikle karşılaşabiliriz ama bunun hesabını ALLAH sorar ya bu dünyada yada öteki tarafta...
AHMET! ! !
 • Paylaş
Tanrı kesinlikle adil değildir ki insanlara imkan eşitliği sağlamamış ve olumlu şartlarda yaşayan insanların şükretmesi sana ayrıcalık verdiği için tanrıya yapılan bir yalakalık durumu değil midir?
 • Paylaş
1

Serkan Aydın, Eminim ki yıllık gelirin 10 milyon dolar olsa, fakirler için Allah adil değil demezdin. İnsanlardaki imkan eşitsizliğinden parayı kastediyorsan, bunun eşitliği zulüm getirir. Çok çalışanla az çalışan aynı parayı alırsa, bu çok çalışana haksızlık olur ve oda çalışmayı azaltır. Bu da ekonomiyi çökertir. Herkesin aynı paraya sahip olması fikrini komünizm yıllarca denedi olmadı ve sonunda komünizm kendi kendine içerden çöktü. Çünkü insan doğasına aykırı idi. İnsan doğası hakkı olanı tam ister. İmkan eşitsizliğinden kastın akıl ve zeka düzeyleri ise, bunda da çuvallarsın. Herkes fizikçi/matematikçi zekasında olsa doktor kim olacak? Terzi kim olacak, Çöpçü kim olacak? Kim ayakkabı yapacak? Kim domates satacak? O kadar yıl makina okuyan gidip domates satmaz, mühendislik yapar. Bu tez de çöktü. İnsan SOS'tur. SOSIAL, birbirine muhtaç demektir. Birbirine muhtaç olan, mantık icabı muhtaç olduğu kişiyle aynı yeteneğe/zekaya sahip olamaz.Sahip olsa zaten ona muhtaç olmaz. İnsanların bazı yönlerinin eksik olarak yaratılmasının gerekçesi, onların birbirlerine bağlanmalarını sağlamaktır. Hiç bir doktor yada mühendis çıplak gezemeyeceğine göre bir terziye muhtaçlar demektir. Ve manava da öyle. Birilerinn eksikliği diğerlerinin fazlalığı ile eşitlenince sosyal hayatın refahı yerine oturmuş oluyor. Bu Allahın denge politikasıdır. Unutulmaması gereken nokta, bu eşitsizliğin sadece bu dünya için geçerli olduğu gerçeğidir. Çalışan çalışabilidiği kadar bu dünyada kazanır. İnsanın eksik tarafları cennette tamamlanacaktır. Çünkü cennette hiç kimse bir şey için başka birinin yeteneğine yada yardımına muhtaç olmayacaktır. Orada her istek Allah tarafından karşılanacaktır. Orada hiç bir şey ihtiyaç değildir. İstenenler zevk için, mutluluk için istenir. Bu dünya imtihan dünyasıdır. Az alan, çok alanın imtihanıdır. Çok alan az alana vermekle/vermemekle imtihan olur. Az alan şükrederse bu dünyada da alır, Cennette de... Noktayı kaçırmayalım, herşey eşit olsa mezarlarda mutluluk olurdu. Orada herşey eşit çünkü..

Adil olmak zorunda değildir .
 • Paylaş
Dikkat edin. Böyle düşünmekle şirke giriyorsunuz. Eğer inancınız varsa Tanrıyı yargılamak kulun harcı değildir.
 • Paylaş
3

Gökhan Biçer, Tanrıyı yargılamak elbette kulun harcı değildir ama böylesi tartışmalar da bu şekilde düşünme eğiliminde olan kişilere yardımcı olabilmek için bir fırsattır.

Faruk Altınay, Eğer birkısım kişilerde bu inanç varsa birebir yüz yüze anlatımın daha etkili olacağını düşünüyorum. Burada yazılan üç beş satır yazıyla değil.

Gökhan Biçer, Belki kişi günlük hayatta bulamadığı, faydalanabileceği kişileri Internet ortamında bulabilir, öyle değil mi? Belki kişi için doğru kişilerle doğru fikirlerle tanışma fırsatı olur bu ortam.

Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

6042 Görüntülenme88 Takipçi53 Yanıt

Konu Başlıkları