Bilmek istediğin her şeye ulaş

Tarihte İstanbul hangi isimlerle anılmıştır?

Alexandre - Süryaniler
Aliyona - Çekler
Alma Roma - Romalılar
Âsitân-Âsitâne-Âsitâne-i Aliyye-Âsitâne-i Devlet-Âsitâne-i Hümâ Âşiyâne-Âsitâne-i Pâdişâhî-Âsitâne-i Saadet-Âsitâne-i Saadet-Âşiyan-Âsitâne-i Şâh-ı Cihân-A - Osmanlılar

İstanbul

Bizantion - Bizanslılar
Bizantium - Latinler
Constantinople - Fransızlar
Constantinopol - İtalyanlar
Cospoli - Lâtinler/İtalyanlar’dan kısaltma
Çakdurkan - Moğollar
Darü’s Saltanatü’l Âliyye-Darü’s Saltanatü’l Seniyye - Türkler
Darü’s-Sâde-Darü’s-Saltana-Der-Âliyye - Anadolulular
Dergâh-ı Selâtin-Der-i Devlet-Der-i Devlet-i Âliyye-Der-i Saadet - Türkler
Dersâdet-Eis Tin Polin - Grekler
El-Farruk -Araplar
Escomboli-Esdanbul-Estambol-Estefanye - Finlandiyalılar
Gosdantnubolis - Ermeniler
Granduye-Gûlgûle-i Rûm - Rumlar
Hakanü’l-Bahreyn - Osmanlılar
Herakliyon - İsveçliler
Istanbul - Osmanlılar
İslâmbol - Osmanlılar
İslâmbul-İstambol - Osmanlılar
  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

800 Görüntülenme4 Takipçi1 Yanıt

Konu Başlıkları