Bilmek istediğin her şeye ulaş

Tasavvufun temel kavramları nelerdir?

 • Vücudu Mutlak : Tek varlık.
 • Vahdeti Vücut : Birlik.
 • Tecelli: Allah ile bir olmak, Allah’ın varlığının göstergesi.
 • Ayan-ı Sabite: Allah'ın yansıması.
 • Fenafillah: Tasavvuftaki son aşama, Allah’ta yok olma.
 • İnsan-ı Kamil: Fenafillah'a ulaşmış kişi, olgun insan, kamil insan.
 • Maşuk: Sevgili.
 • Aşık: Allah aşkıyla yanan, seven.
 • Şarap: Anlamların özü.
 • Meyhane: Allah aşkının sunulduğu yer.
 • Meclis: Allah’ı anmak için yapılan toplantılar.
 • Sarhoş: Allah aşkıyla kendinden geçen derviş.
 • Saki: Mürşid, Allah aşkını sunan, yol gösteren.
 • Tekke: Tasavvuf ehli kişilerin, tarikat mensuplarının barındıkları, eğitim gördükleri yer, kuruluş.
 • Pir: Tarikat kurucusu.
 • Şeyh: Tarikatta en yüksek dereceye ermiş kişi.
 • Tarikat: Allah’a varma yolunda benzer biçimde düşünenlerin oluşturduğu topluluk, yol.
 • Derviş: Bir tarikata girmiş, onun kurallarına uygun yaşayan kimse.
 • Abdal: Gezgin derviş.
 • Halife: Tarikat kurucusunun ya da şeyhin kendisine vekil tayin ettiği, yetki verdiği kişi.
 • Paylaş
2

alpilo, Allah'tan başka ne varsa o... Helak olucular... Halk olunmuşlar... Şer'i ölçülere nisbetle kurtulunması şart olan dış alem. Şer'i ölçü dememiz önemli zira şu soru akıllara gelebilir; Öyleyse Peygamber Efendimiz'de mi?... Bu soru ahmakça olacaktır. Zira VESİLELERE YAPIŞINIZ, Maide.35--Ey inananlar, Allah'tan korkun, O'na yaklaşmaya vesile (yol arayın) ve O'nun yolunda cihad edin ki, kurtuluşa eresiniz.--
Allah'tan uzaklaştıran şeylerden kaçılacak (masiva), yakınlaştıran şeylere muhabbet beslenecek. Emirler,vacibler,sünnetler,müstehaplar... onlarla iştigal olunacak. Fena ya erişilecek.
Özetle; neticede Yüce Allah' ın Cemaline erişmek isteyen insan viseleler ile bunu başaracağının bilinciyle İmam Rabbani'nin dediği gibi: Bize ve size her şeyden önce lâzım olan şey, kalbi Allahü teâlâdan başka şeylerin hepsinden kurtarmaktır. Kalbin bu selâmete erebilmesi için, Hak teâlâdan başka hiçbir şeyin kalbden geçmemesi lâzımdır. Kalbden hiçbir şeyin geçmemesi için de mâsivâyı unutmak lâzımdır. Bunları unutmağa fenâ denir.
NOT: En büyük keramet istikamettir. Tarikatlara ölçü budur. Sünnete riayeti gevşek olan şeyhlere, büyük günah işleyenlere, itikadi sıkıntısı olanlara dikkat. Örn: İskender Ali Mihr.

4 Kapı 40 Makam... .
 • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

6558 Görüntülenme6 Takipçi2 Yanıt