Bilmek istediğin her şeye ulaş

Taşlaşma ve fosilleşme arasındaki fark nedir?

Fosilleşme nedir?
Canlıların uzun zaman öncesinden günümüze kadar gelen kalıntı ya da izlerine fosil denir. Canlı öldükten sonra fosilleşinceye kadar geçen sürece fosilleşme denir. Fosilleşmenin iyi olabilmesi için, canlı öldükten sonra bulunduğu ortama hemen gömülmesi ve dış etkenlerden hızla korunmasıdır. Kaya katmanlarında bulunan fosillerin, yeryüzünün farklı dönemleri hakkında bilgi edinmenin önemli yollarından biridir. Kömür, petrol, doğal gaz fosilleşme sonucu oluşan fosil yakıtlardır.

Taşlaşma nedir?

Taşlaşma da bir fosilleşme türüdür. Taşlaşma sürecinde organizmanın organik maddeleri, mineralleri değişim gösterir ve bu sürece taşlaşma denir. Genel olarak fosil, canlının söz konusu bu parçalarının taşlaşmış hali olarak bilinir. Ancak fosil, sadece taşlaşmayla meydana gelmez. Buz kütlesi içinde donmuş mamutlar, reçine içine hapsolmuş böcek ve küçük sürüngen türleri gibi, canlının yapısı hiç bozulmadan günümüze kadar ulaşan fosiller de vardır.

Fosilleşmenin aşamaları

  • Öncelikle canlının yumuşak dokuları deforme olur ve geriye kemik, diş gibi sert kısımlar kalır.
  • Aradan uzun zaman geçtikçe kemik alt katmanlara doğru gömülmeye başlar.
  • Gömülen kemikler yer altı sularında bulunan minerallerle fosilleşmeye başlar.
  • Arazinin yavaş yavaş hareket etmesiyle, fosilin oluştuğu kaya katmanı yeryüzüne doğru çıkmaya başlar.

Paleontoloji
  • Paylaş