Bilmek istediğin her şeye ulaş

Tavlama işlemi/tavlama sıcaklığı nedir?

Bir metalin sertlik ve gücünü artırmak için belli bir sıcaklığa kadar ısıtılıp sonra soğutulması işlemine tavlama denir. 

Bu işlem, mekanik güçlerin doğurduğu iç gerilimleri yok eder, kristal yapıyı değiştirir ve yeni tanelerin oluşumunu sağlar. Bilimsel veriler arttıkça, bu yöntem daha da önem kazanmıştır. Suyun ısıtılmasında olduğu gibi moleküller kıpırdar, hareket eder, yeni kristaller oluşturacak şekilde yeni başlar oluşturur. 

Sıcaklık, tavlama sıcaklığı denilen bir aralıkta oynar. Sıcaklık asgari olduğunda tavlama süresi uzun, azami olduğunda kısadır.
  • Paylaş
Malzemeler mükemmel değildirler. Mükemmel olabilmeleri için üretim maliyetleri çok yüksek olmalıdır. Malzeme biliminde de üretim standarları vardır ama bu standarlar belli sınırları çizer.
Kullanacağınız bir malzemeyi istediğiniz şartlara getirmek için o malzeme üzerinde bazı işlemler yapmanız gerekebilir. Bu işlemlerden biri de tav(lama) işlemidir.
Bunlar, difüzyon (yayınım, homojenleştirme) tavı, tane iyileştirme tavı, normalleştirme (normalizasyon) tavı ve yumuşatma tavı (yumuşak tavlama) dır. Genel anlamda bunlar, metallerin iç yapısın düzenlemek, istenmeyen bir iç yapıyı başka bir iç yapıya dönüştürmek, imalat veya -görmüşse- bir ısıl işlemden kaynaklanan hataları gidermek için uygulanırlar.
  • Paylaş