Bilmek istediğin her şeye ulaş
Tecivt, Kuran-ı Kerim'in usulüne uygun okunmasıdır. Sözlükte bir şeyi güzel yapmak, süslemek, iyi ve güzel söylemek anlamına gelir. Tecvit, Arapça harfleri ağızdaki yerlerinden çıkarmayı, harflerin gerek yalnız başına gerekse ikisi veya birkaçı birleşince söylenmelerinde yerlerine ve sıfatlarına uygun olarak hatasız okumayı sağlar. Eski Osmanlı'da tecvit İslami bir ilim olarak okutuluyordu. Tecvit kitaplarındaki bilgilere göre tecvitin genel kaideleri:
  1. Medler (Uzatmalar): Harf-i med (harf-i lin) ve sebebi meddin bulunmasından dolayı yapılan uzatma çeşitleri altıdır. Bunlar tabii med, muttasıl, munfasıl, lazım, ârız ve lîn medlerdir.
  2. İdgâm: Sâkin (nun)un iki haldeki idgâmından başka idgâm-ı misleyn, idgâm-ı mütecaniseyn ve idgâm-ı mütekâribeyn olmak üzere üç idgam daha vardır.
  3. Tenvîn ve Sâkin nun: Bir kelimede bulunan cezimli (nun) harfinden sonra ve kelimenin son harfinin tenvinli olması hâlinde bu (nun)un beş hâl üzere okunması esastır. Bunlar iklâb, izhar, ihfâ, idgâm-ı mealgunne (günneli idgam) ve itgam-ı bilâ günne (günnesiz idgam)dır.
  4. İdgâm-ı Şemsiyye ve İzhâr-ı Kameriyye: Arapça’da kelimelerin başına gelen harf-i tariften (Elif-lâm) sonraki ilk harfe göre bazan idgam bazen de izhar ile okunur.
  5. Kalkale: Kalkale harflerinin okunuş şeklidir.
  6. (RA) harfinin okunuş şekilleri: Tecvide göre (Ra) harfinin nasıl okunacağını bildiren hükümlerin açıklamasıdır.
  7. (Allah) lafzı ve zamir.
  8. Sekte- Vakıf ve Vasıl: Kuran-ı Kerim okurken yapılan sekte, vakıf ve vasıl yerlerini bildirir.
  • Paylaş
Kuran harflerini gerektiği gibi okumak kurallara uymak
  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

655 Görüntülenme3 Takipçi2 Yanıt