Bilmek istediğin her şeye ulaş

'Tehlikeleri olmayan hiç bir erdem yoktur' sözünü ne kadar açabiliriz?

Erdemlerin hepsi erdemsizler tarafından istismara açıktır denebilir.
  • Paylaş
Eğer ki erdemli olmanın kendisi bir farklılaşma arz ediyorsa ve bu farklılaşma da toplumda azınlık olarak (ya da ondan da nicelik olarak daha az bir oluşum şeklinde) görülecekse bunun her türlüsü bir anlamda tehlikelidir; çünkü çoğunluk genelde gruplaşmalara kadar gidiyorsa, benzer fikirleri taşıyanlar diğerlerini dışarıda bırakmak isterler. Bir diğeri sebebi ise farklı olmak çoğu zaman bilinmez olmak anlamını taşır. Eğer bu kanı yıkılmazsa, bilinmeze karşı alınan dışlama vb tavırlar yine muhtemel bazı tehlikeler çıkaracaktır.

Yani özetle: Herkesin şu ya da bu şekilde saklıyor olduklarını siz ortaya dökmeye çalışırsanız bu bir mücadeledir ve kimi mücadeleler de kendince tehlikelidir. Eğer bu mücadeleniz aynı zamanda bir erdem sahibi yapıyorsa sizi, o halde bundan dolayı erdemli olmak da tehlike arz edecektir.
  • Paylaş
"'güç'; görünenden daha çok görünmediğiydi aslında. Alime ettiği, cahile ettiğinden çok daha içler acısıydı. " şeklinde ettiğim bir kelamdı bi zamanlar kalmış aklımda. Nerede, ne için hatırlamadığım.
  • Paylaş
İnsanoğlu yaratılış itibarıyla çıkarcıdır. Yani kolay olanı ve hoşuna gideni tercih eder. Erdemli olmak ise sınırlanmayı ve fedakarlığı gerektirir. Bu da sizi sınırlanmak veya fedakarlık yapmak istemeyenlerin hoşnutsuzluklarına, taciz ve saldırılarına muhatap eder. Hele hele sizi kendilerine engel olarak görüyorlarsa bu kin ve intikama dönüşebilir. Kısaca erdemli olmak ve öyle kalmak istiyorsanız bazı istenmeyen durumlara hazırlıklı olmalısınız.
  • Paylaş