Bilmek istediğin her şeye ulaş

Tek düzen hesap planında yansıtma hesaplarının kullanım amacı nedir?

Tek düzen hesap planı 1 seri nolu muhasebe sistemi uygulama genel tebiliği ile hayatımıza girmiştir. 1 seri nolu tebliğin ekinde tek düzen hesap planı ve işleyişi ile ilgili bilgi yer almaktadır. Maliyet hesapları altında bulunan gider yansıtma hesaplarının hangi amaçla kullanılacağı açıklanmıştır. "Bu hesaplar, "fiili maliyetlerin" uygulandığı durumlarda gider hesaplarında toplanan giderlerin tümünün; önceden saptanmış maliyet yöntemlerinin kullanılması durumunda ise, bunlara göre saptanan giderlerin ilgili hesaplara yansıtılmasını sağlamak amacıyla kullanılır. "
  • Paylaş
Yansıtma hesaplarının tek amacı aslında 7/A ve 7/B olarak isimlenen maliyet hesaplarının dönem sonunda Gelir Tablosu hesaplarına aktarımını sağlamaktır.
Aracı olarak kullanılırlar bir bakıma o yüzden yansıtma kelimesi geçer isimlerinde.
  • Paylaş