Bilmek istediğin her şeye ulaş

Teknoparklar ve konuya ilişkin yasalaşmayı bekleyen değişiklik tasarısı hakkında ne düşünüyorsunuz?

Tasarı bugün meclis gündeminde yer alıyor: tbmm.gov.tr/gundem/gundem.htm
  • Paylaş
Tasarı son hali ile nedir? Açıklar mısınız biraz daha ayrıntılı?
  • Paylaş
İlk kalemde aklıma gelenler arasında bölgede geliştirilen ürünlerin üretim tesislerinin de bölge kurulabilmesi yönünde düzenleme getirilmesi yazılım geliştirme şirketlerini değil ama daha somut, elle tutulabilir çıktıları olan yapı ve modeller için zemin teşkil etmesi bakımından OSB'ler ile benzer bir modele dönüştürecek gibi görünüyor. Diğer yandan akademik personelin sadece Ar-ge faaliyeti değil ama bölge içinde idari faaliyetler gerçekleştirebilmesinin önünü açıyor.
  • Paylaş
Ar-ge ve yazılım geliştirme faaliyetleri ile ilgili olarak veri toplama ve uygulama aşamalarında bölge dışında geçirilen bir kısım zamanın bölge içinde geçirilmiş gibi düzenlemeye tabi kılınması bir diğer hassas konu başlığı olarak yer almaktadır. Tartışmalı noktalar arasında yer alan orman arazilerinin kullanımı ile ilgili düzenlemeler de tasarının yasalaşması öncesinde çözüme bağlanması gereken hususlar arasında geçmektedir.
  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

274 Görüntülenme2 Takipçi4 Yanıt

Konu Başlıkları