Bilmek istediğin her şeye ulaş

Temerrüt ne demektir?

Hukuki sebebi, dayanağı ve kaynağı ne olursa olsun bir para borcunun borçlu tarafından zamanında ödenmemesi durumudur. Bu halde borçlu borcunu vadesinde yerine getirememiş olur ve bu sebeple kanundan kaynaklanan ve kendiliğinden devreye giren temerrüt faizi işlemeye başlar.

Temerrüdün mümkün olabilmesi için 4 şartın meydana gelmesi gerekir:
  1. Muacceliyet
  2. İhtar
  3. İfanın mümkün olması
  4. Alacaklının ifayı kabule hazır olması
  • Paylaş
Muaccel (vadesi dolmuş) hale gelmiş bir borç veya alacağın üzerinde doğan hakları ifade eden hukuki bir terimdir.
  • Paylaş
Ortaklıkların dönem içinde elde ettikleri kârdan mevcut ortakların pay alma hakkıdır. Söz konusu hak, hisse senedine bağlı “Kâr Payı Kuponları” karşılığında ve ayrıca hisse senedi ibrazına gerek kalmaksızın kullandırılır. Borsa’da işlem gören şirketler kar payı dağıtmaları halinde nakit ve/veya hisse senedi şeklinde dağıtılabilir. (Borsa terimleri sözlüğü)
  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

1282 Görüntülenme10 Takipçi3 Yanıt