Bilmek istediğin her şeye ulaş

Temper gevrekliği nedir?

Süneklik, alaşım ve metallerde yüksek sıcaklıklarda artmasına rağmen düşük sıcaklık değerlerinde daha azdır. Düşük sıcaklıklarda gerçekleşen ani süneklik azalmasına “Temper gevrekliği” denir. Bir başka deyiş ile 375-575 °C aralığında temperleme ya da 575 °C ve üzerindeki temperleme ve yavaş soğutma işlemi sonucu gözlemlenir. Yapılan kalite - kontrol testlerinden darbe testi de zaman zaman tokluğun azalmasına sebep olarak temper gevrekliği yaratabilir. Temper gevrekiliğine sebebiyet vermemek için temperleme sıcaklığından hızlı soğutma yapılabilir. Deformasyon / biçimsizleşme hızı yükseldiğinde temper gevrekliği daha yüksek sıcaklıklarda görülecektir.
  • Paylaş