Bilmek istediğin her şeye ulaş

Termodinamikte adyabatik sistemle izantropik sistem aynı şeyi mi ifade eder?

Aynı şeyi ifade etmez. İzantropik bir sistem gördüğümüz direk entropi sabit diyebiliriz. Fakat adyabatik bir sistemde entropinin sabit olduğunu bilmek mümkün değildir.
  • Paylaş
Hayır.Ama tersinir adyabatik ile izantropik aynı şeyi ifade eder.
  • Paylaş