Bilmek istediğin her şeye ulaş

Tevrat nasıl bir kitaptır?

Tevrat, aslı İbranice yazılan ve Hz. Musa'ya indirilen kitaptır. İbranice Torah kelimesinden dilimize Tevrat şeklinde geçmiştir. Öğretme, gösterme, yönlendirme anlamına gelir. Tevrat beş bölümden oluşur:
  1. Tekvin: dünya ve insanın yaratılışı, cennetten kovulma ve Hz. İbrahim, İshak, Yakup ve Yusuf peygamberler anlatılır.
  2. Çıkış: Yahudi halkının Musa önderliğinde Mısır'dan çıkışını ve 40 yıl boyunca Sina çölünde dolaşmasını, on emrin indirilişini, temel yasaların kabulünü anlatır.
  3. Levililer: Hz. Harun'un oğullarının kâhin olarak atanmasını ve eski İsrail'in tapınma düzenini anlatır.
  4. Sayım: Yahudilerin Sina Dağı'ndan göç ederek Kenan ülkesinin doğusuna varana kadar başından geçenleri anlatır. Bununla birlikte Kenan sınırında Allah'ın Hz. Musa'ya verdiği yasaları içerir.
  5. Tesniye: Hz. Musa'nın ölümünden önce Moav çölünde halkına verdiği öğütleri içerir.
Tevrat'ın indirildiği Kuran'da da geçer:
  • "Sonra iyilik edenlere nimetimizi tamamlamak, her şeyi açıklamak, hidayete erdirmek ve rahmet etmek maksadıyla Musa'ya da Kitab'ı (Tevrat'ı) verdik. Umulur ki, Rablerinin huzuruna varacaklarına iman ederler." (En'am/154)
  • "Ondan önce de bir rahmet ve rehber olarak Musa'nın kitabı vardır. Bu (Kur'an) da, zulmedenleri uyarmak ve iyilik yapanlara müjde olmak üzere Arap lisanıyla indirilmiş, doğrulayıcı bir kitaptır." (Ahkaf/12)
Müslümanlar Tevrat'ı kutsal olarak kabul eder fakat Tevrat'ın zamanla tahrif edildiğine inanmaktadır.
  • Paylaş
Sayın Turan Söylemez (@turansoylemez) 'in yazdıklarına ek olarak bugün dahi İncil dendiğinde Hristiyanların aklına gelen kitaptır. Zaten Eski Ahit olarak Katoliklerin çoğu yasasını yazan kitap da Tevrat'dır. Yeni Ahit bildiğiniz üzere Hz. İsa'nın hayatını yazar ve sünnet kıvamındadır.
  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

593 Görüntülenme3 Takipçi2 Yanıt

Konu Başlıkları