Bilmek istediğin her şeye ulaş

Ticaret ünvanı ile işletme adı arasında ne fark vardır?

Ticaret ünvanı; tacirin ticari iş ve eylemlerinde kullandığı adıdır. Her tacir işletmesiyle ilgili işlemlerinde bu adı kullanır. Ünvan taciri tanıtmaya ve diğer tacirlerden ayırt etmeye yarar. Oysa işletme adı; taciri değil işletmenin kendisini gösterir. Bir işletmeyi tanıtmak ve benzer işletmelerden ayırt etmek için kullanılan addır. Örneğin; Sultanahmet Köftecisi, Pelit Pastanesi gibi. Ayrıca tacir yanında esnaf da işletme adı kullanabilir. Kısaca formüle edersek; ticaret ünvanı tacir için, işletme adı işletmenin kendisi için kullanılır.

  • Ticaret ünvanını seçmek ve kullanmak tacir bakımından zorunlu halde, işletme adı seçmek ve kullanmak zorunlu değildir. Ama bir tacir işletme adı seçmiş ve kullanıyorsa bunu da tescil ettirmesi gerekir. ( Türk Ticaret Kanunu madde 53 )
  • İşletme adları da ünvanlar gibi tüm Türkiye'de özel olarak korunur. Bu kapsamda, ünvanı korumaya yönelik dava ve talepler, işletme adının korunmasında da geçerlidir. Tescil edilmemiş işletme adları ise bu hükümlere göre değil, olsa olsa haksız rekabet davaları ( Türk Ticaret Kanunu madde 54 vd. ) çerçevesinde bir korunmadan yararlanabilirler.
  • Ticaret ünvanından farklı olarak, işletme adı işletmeden ayrı devredilebilir. Ayrıca aksi öngörülmemişse bir işletmenin devri, adının da devri sonucunu doğurur.( Türk Ticaret Kanunu madde 11/ 3 )

  • Paylaş

yasa her ticari kişiliğin tüzel varlığını bir ünvanla belirtme zorunluluğu getirmiş. bu sizin içinde yer alacağınız şirke statüsünü belirler, kanun ticari faaliyet gösteren her faaliyeti tüzel kişilik olarak algılar.


(Dernek, vakıf, sendika, şirket gibi oluşumlar hukuken varlık kazandıkları anda tüzel kişilik kazanırlar ve bu tip oluşumlara özel hukuk tüzel kişisi denilmektedir. Dernek kişilerin belirli bir amacı gerçekleştirmeye dönük olarak bir araya gelmesi nedeniyle kişi topluluğu iken, vakıf belirli miktarda malın önceden belirlenen bir amacı gerçekleştirmeye özgülenmesi nedeniyle mal topluluğudur. Tüzel kişilikler, yasal organlarının oluşmasıyla tüzel kişilik kazanırlarken, dağılma (amacın gerçekleştirilmesi) ve dağıtma (yasal olmayan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sonucu fesih) nedenleriyle kişilikleri son bulur. tr.wikipedia.org/wiki/t%c3%bczel_ki%c5%9fi )


yukarıda ki alıntıda bahsi geçen kişil kavramını belirleyen unsur ticaret unvanıdır bu ünvana sahip gerçek yada tüzel kişilerin iş alanlarını ise işletme sıfatı belirler.basitçe; ticaret ünvanı doğumu, işletme ise ticaret hayatının içerisinde ki yaşamı simgeler diyebilriz.


  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

7609 Görüntülenme6 Takipçi2 Yanıt