Bilmek istediğin her şeye ulaş

Ticari Alacak Sigorta Prim Ödemeleri gider yazılabilir mi?

Ticari alacakların tahsilatı için sigorta şirketine poliçe- fatura karşılığı ödenen bir prim Gider olarak yazılabilir mi?Düzenle
Muhasebe alanında uzman değilim ama bu konuda şöyle biliyorum; Primin gider olarak kabul edilebilmesi için, ilgili kuruma fiili ödemenin yapılmış olması yeterli. Ödeme yapıldığı tarihte gider yazılabilior.
  • Paylaş
Poliçe süresi kaç aylık ya da yıllık olursa olsun gün sayısına bölünmeli ve buna göre
180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER YA DA 280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABINA KAYDEDİLİR. Poliçenin tamamını birden gider gösteremediğinizden önce bu hesaplara gider kaydedersiniz. Her ay sonunda 180 nolu hesaptaki tutarı ilgili gider hesabına devredersiniz.
  • Paylaş