Bilmek istediğin her şeye ulaş

Tiyatro türleri nelerdir?

 • TRAJEDİ: En eski tiyatro çeşitlerinden biri. Kişiye korku, heyecan, acındırma ifadeleriyle ders vermeyi amaçlar. Genellikle beş perdelik oyunlardır. Eski Yunan da çokça oynanmıştır.

Trajedilerde olay, zaman ve çevrede birlik demek olan ' üç birlik kuralı' benimsenmiştir.
İçiçe geçmiş karışık olaylar bulunmaz. Ahlak, töre, kader ve geleneklere üstün bir değer verilmiştir.

Tiyatro

 • DRAM: Komedi ve trajedinin birleşimidir. 3 perdeden 5 perdeye kadar olabilir. Üç birlik kuralını kabul etmez. Genellikle toplumcu ve milli konuları işler. Kanlı ve çirkin olayları seyirciye göstermekte çekinmez.
Ciddi ve ağır başlı yazılmış haline ' Piyes' deniliyor. Çok fazla duygulandırıcı fazla heycan verici olanlarına ' melodram' . Herhangi bir masalın sahneye getirilmesine de ' feeri' deniliyor.

Tiyatro

 • KOMEDİ: Kişilerin olaylarını gülünç, eğlendirici yönlerini göstererek hoşça vakit geçirmeyi amaçlar. Komedilerde de üç birlik kuralı geçerlidir. Kaba şakalar, kelime oyunları, kötüleyici imalar yer alır.
Tiyatro

OPERET: Sözlerinin müziksiz kısmı müziklerden çok olan tiyatro eserleridir. Halka hitap eder. Renk, ışık, kıyafet ve dans en göze çarpan şekilde kullanılır.

Tiyatro

OPERA: Orkestra şefin idaresinde sözler , hareketler ve jestlerle oynanan dram ve trajedilerdir. Musiki, kilise paganizm den ortaya çıkmıştır. Ağır hüzün havası vardır. Gösterişli dekor ve kıyafetler içinde sunulur.

Tiyatro

REVÜ: Hiciv, alay, tenkit doldur. Operet' in daha hafif çeşitidir.

Tiyatro

SKEÇ: 5-6 dakikaya sığdırılır.

Tiyatro


 • Paylaş
1

Belgi Saygı, Opera, Oparet ve Revü ve Dram Tiyatro türü değildir. Bu bilgiler için her yerden bulabileceğiniz bir kaynak önereyim. Prof. Dr. Özdemir Nutku'nun yazdığı Dram Sanatı. Ayrıca rahmetli Prof. Dr. Sevda Şener'in de yazdığı Dünden Bugüne Tiyatro Düşüncesi kitaplarında bulabilirsiniz. Bir de Arıkan soyadlı bir kişinin kitapları var ki oradaki bilgilerin bir kısmı eksik ve yanlış anlaşılmaya müsaittir. Sevgiler

Şimdi kısaca şöyle özetleyeyim. Bir de ön bilgi vereyim. Dram Sanatı ve Tiyatro Sanatı birbirinden ayrıdır. Drama, oynanabilir, sahnelenebilir olandır. Bu sebeple Dram Sanatı ve Tiyatro Sanatı kesişen kümeler gibidir. (Kesinlikle alt kümeler değil) Bu nedenle Aristo'nun Poetika eserinde yazdığı üzere, iki tür vardır; Tragedya ve Komedya. Tragedyaların en büyük özelliği (bugün geçerli değildir, en azından biçim değiştirmiştir ama dramatik kelimesinin karşılığı da değildir.) bir kahramanı ve onun değişim ve dönüşümünü anlatır; tanrıların ve iradenin gücüyle. Komedyada ise ne kahraman ne de karakter vardır, tüm oyun kişileri tiptir. Alt tür olarak da Fars (kısaca Karakomedi diyebiliriz) ve de Melodram (eski yeşilçam örneklerini verebiliriz) vardır.
 • Paylaş
Tiyatro konusuna göre üç ana türe ayrılır:
 1. Trajedi
  İzleyiciye korku, heyecan ve acındırma telkin ederek ders verme amacında olan en eski tiyatro türüdür. Eski Yunan'da ortaya çıkmıştır. Nazım (şiir) şeklinde yazılır ve değişmeyen kuralları mevcuttur:
  - Genellikle beş perdedir.
  - Karakterler soylu, elit tabakadan kişilerdir (Kral, kraliçe, tanrı, yarı tanrı gibi) .
  - Üç birlik kuralı vardır. Yani zaman, mekan ve olay birliktir. Olaylar belirlenen yerde, zamanda geçer. Mesela bir sahnede anlatılan olay diğer sahnede devam eder. Bir sonraki gün veya iki üç gün sonrası anlatılmaz.
  - Tiyatro dili asil, soylu bir dildir. Süslü olabilir. Basit, günlük halk dili yoktur.
  - Eserlerde ahlak, gelenek, kader gibi değerlere önem verilir.
 2. Komedi
  Olay ya da kişilerin komik yanlarını sergileyen tiyatrolardır. Komediler insanların komik özellikleriyle ilgili olabilir (karakter komedisi) veya toplumun aksak, gülünç yönleriyle ilgili olabilir (töre komedisi) . Sırf güldürmek için yazılan komediler de vardır (Entrika komedisi) . Amaç komik unsurları ortaya koyarak aslında anlatılanların ne kadar abes olduğunu izleyiciye fark ettirmektir. Komedilerde üç birlik kuralı yoktur. Konular, dil ve kişiler günlük hayattandır. Serbest konuşmalar hatta küfürlü sözler eserde yer alabilir.
 3. Dram
  Komedi ile trajedinin birleştirilmesidir. Hem acıklık, korkulu hem de komik olaylar yer alır. Üç birlik kuralı yoktur. Daha çok milli ve toplumsal konular işlenir. Zaten dram, bu özelliği nedeniyle romantiklerin de sıkça başvurduğu bir tür olmuştur. Dramın amacı gerçekleri göstermektir.
 • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

514 Görüntülenme7 Takipçi3 Yanıt

Konu Başlıkları