Bilmek istediğin her şeye ulaş

Toplanma ve örgütlenme özgürlüğü nedir? Uluslararası düzeyde koruma altına alınmış mıdır?

Toplanme ve örgütlenme özgürlüğü, bireylerin yasalar çerçevesinde kendilerini ifade etmek veya bir organizasyonu tamamlamak adına örgütlenip biraraya gelmek hakkını veya biraraya gelip yürüyüş, gösteri yapma hakkını ifade eder. Bu, demokratik bir haktır ve her birey bu hakka sahiptir. Bu hak İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ile koruma altına alınmıştır. Taraf devletler de bununla bağlıdır. Bu hak. İHAS m.11'de; 'Herkes asayişi bozmayan toplantılar yapmak, demek kurmak, ayrıca çıkarlarını korumak için başkalarıyla birlikte sendikalar kurmak ve sendikalara katılmak haklarına sahiptir.' şeklinde ifade edilmiştir.
  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

722 Görüntülenme2 Takipçi1 Yanıt