Bilmek istediğin her şeye ulaş

Toplum kurallarına uymamak bir karakter farklılığı mı yoksa çocuklukta yaşanan olaylara bir tepki midir?

Kurallara uymamak derken lütfen bunu sadece kötü yönden düşünmeyelim. Evlenip çocuk sahibi olmamak da günümüzde bir aykırılık sayılabiliyor.Düzenle
İnsan iç güdü ve dürtülerden kaynaklanan davranışların dışında genelde bütün davranışları içinde yaşadığı toplumdan öğrenir. İnsan davranışları "doğal" ve "toplumsal" olarak ikiye ayrılır. Bence toplumsal kurallar insanın davranışlarıyla şekillenen bir kalıptır. Bu deyişle Nihan Hanım'ın görüşüne katılıyorum tamamen yetişme tarzıyla alakalıdır.
  • Paylaş
Yaşanan hayatlar hep farklıdır ve insanlar olgunlaştıkça bilinç altındakileri isteyerek veya istem dısı olarak sergiler genelde kendi kurallarıyla yaşamak ister ve düzen içinde kendi düzenini kurar tabiki bu düzensizliğin başlangıcıdır...
  • Paylaş
Bu her kişiye göre cevabı değişecek bir soru aslında. Bireyin, hangi toplumsal kurala ne hissetmek ve ne hissetmemek için uymadığını ayrıştırmak lazım. Örneğin, kişi kurala uymayı "özdeğersizlik" olarak öğrenmişse ve bunu "her türlü kurala uymak, kendi özdeğerini hiçe saymaktır" gibi bir mesajla pekiştirmişse, sağlıklı seçim yapamayacağı düşünülüp değerlendirilmeli. Toplumsal kurallar da yaşanmışlıklar nedeniyle konulmuş, bazen kişinin yaşamını kısıtlayıcı olsa da kolaylaştırıcı etkilere de sahip kurallar topluluğu. Bu açıdan hangi kurala hangi koşulda nasıl uyup uymadığınızı ayırdetmenin yeniden öğrenilmesi gerekebilir.
  • Paylaş
Toplum kurallarına uymamanın en uç örneği "Anti Sosyal Kişilik Bozukluğu" dur. Halk arasında psikopat olarak da geçer. Bu kişiler toplum kurallarına uymama dediğimiz olgunun olabilecek en ucundadır. Bunun bir bozukluk olduğunun ve en uç nokta olduğunun farkındayım ve sorulmak istenenin tam olarak bu olmadığını da biliyorum ancak bazen uç örnekleri incelemek, zor anlaşılacak konuları daha kolay kavramamızı sağlar.

Antisosyal kişiliğin sebepleri yıllardır araştırılmakta ve bu konuda çok net bir görüş birliğinden bahsetmek zor. Bu yüzden sorduğunuz sorunun çok net ve tek bir cevabı olmadığı kanısındayım. Bu sebeple de "tamamen yetiştirilme tarzından kaynaklanır" gibisinden cevapların doğru olmadığını düşünüyorum. En azından bilimsel anlamda bu kadar net cevap vermenin mümkün olmadığı kanısındayım. Diğer pek çok hastalıkta olduğu gibi antisosyal kişilik bozukluğunda da yetiştirilme elbette etkilidir. Ancak, genetik yatkınlık olmazsa, sadece yetiştirilme yetmez. Aksi takdirde toplum kurallarına aykırı yetiştirilen her bireyin büyünce de bu şekilde davranması, hatta belki antisosyal olması gerekirdi. Ancak çocukluğunda ebeveynlerinden işkence, cinsel taciz v.b. istismar görmüş her çocuk antisosyal olmuyor.

Psikolojiye giriş dersinde öğrendiğimiz ilk şeylerden biri insan psikolojisinin ne tamamen fizyoloji ne de tamamen yetiştirilme olduğu idi. İnsan bu ikisinin etkileşimin bir sonucudur.

Diğer taraftan önemli olan 1-2 nokta daha var. (1) Toplum kurallarına uymamaktan ne kast ettiğiniz önemlidir. Yani bu durumun ne kadar ileri düzeyde olduğu. (2) Hangi gelişim döneminde olunduğu önemlidir. Ergenlikte bireyin toplum kurallarına belli bir ölçüde karşı gelmesi ve isyan etmesi normaldir ve bu dönemde beklenen bir şeydir.

Sorunuzda dikkatimi çeken bir şeye değinmek istiyorum son olarak: "bir karakter farklılığı mı yoksa çocuklukta yaşanan olaylara bir tepki midir?" diye sormuşsunuz. Karakter gelişiminin önemli bir kısmı çocuklukta yaşadığınız olaylar ile alakalıdır. Bu nedende sorunuzda seçenek olarak verdiğiniz iki olgunun birbirinden çok ta ayrılabilir olgular olmadığı kanısındayım.
  • Paylaş
Bence çocuklukta yaşanan olaylara tepki değil bilakis çocuklukta serbest, dogmalardan arındırılmış bir şekilde yetiştirilmiş olmanın bir sonucudur. Kişi kendi vicdanını, ahlakını geliştirmiş ve toplumun en zayıf bireyine göre düzenlenmiş genel kurallarını kabul etmemektedir. Karakteri de tabii ki toplumun genel karakterinden farklıdır çünkü kararlarını dayatılan kurallardan bağımsız kendisi vermektedir ki bu da insanı güçlü kılar.
  • Paylaş
Bence yetiştirilme tarzıyla ilgili bu konu sanki. Bana öyle geliyor... .
  • Paylaş
İnsanlığın tekdüzen altında şekillenmesine tepkidir.
  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

1208 Görüntülenme9 Takipçi7 Yanıt