Bilmek istediğin her şeye ulaş

Toplumumuzda neden dini görüşü "ateist" olanlara önyargılı, çekingen bir tutum izlenir? Bu sizce bir sorun mu?

Ufak bir düzeltme yaparak başlayalım.

Öncelikle çok iyi bilinmelidir ki "ateizm" bir dini görüş değildir, bir inanç da değildir. Ateizm bir yaşam felsefesidir diğer bir deyişle hayatı anlamlandırma yollarından sadece bir tanesidir.

Din, içeriğinde sorgulanamayan kurallar ve kabuller barındırırken ateizm ve benzerlerinde bu yoktur. Ateizm'in ön kabulü olarak düşünülen "tanrının yokluğu" önermesi toplum tarafından yanlış bilinmektedir. Ateizm'in ön kabulü "tanrının yokluğu" önermesi değil "tanrı fikrinin akıl dışı olduğu" önermesidir ve ikisi arasında çok fark vardır.

Gelelim asıl sorunuza.

Ülkemizde dindarlıktan çok "dini taraftarlık" ya da "inanç fanatizmi" vardır. Örneğin bayramdan bayrama camiye uğrayan ülkemiz insanları bir avrupa ülkesinde uygulanan minare yasağına tepki gösterirler. Bunun adı, inanç fanatizmidir.

İnanç fanatizmi, kaynağını cehaletten alır. Sorgulamadan doğruluğuna iman ettiği dini körü körüne savunma ve koruma adına, o dine muhalif olan ya da farklı düşünen herkesi "düşman" kabul ederler.

Dinlerin genetiğinde sorgulanmaya karşı alerji vardır. Farklı fikirler virüs olarak algılanır. Bununla beraber bir de dinin savunduğu değerlere muhalefet ediliyorsa bu tahammül edilemez bir durum olarak algılanır.

Madalyonun diğer yüzü olan Ateizm'in ruhunda da "fikirsel anarşizim" vardır. Ateist -haklı olarak- mantığının kabul etmediği ve topluma, dolayısıyla da kendisine dayatıldığını düşündüğü her fikre ve kabule karşı savaş açar.

Ateist, önüne "din" adına konulan herşeyi sorgular. Makul ve mantıkı bir zemine oturmayan fikir ve kabullere karşı çıkar. Bu durum da doğal olarak çatışmayı başlatır ve sürdürür.

Hangi dinden olursa olsun, tüm dinlerin müntesipleri ateistlerin sorgulayıcı ruh halini hazmedemez.
  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

540 Görüntülenme3 Takipçi1 Yanıt