Bilmek istediğin her şeye ulaş

Toprakla ilgili doğal afetler nelerdir?

Heyelan, çığ, erezyon gibi doğal afetler neden oluşur?Düzenle
Heyelan
Toprak kaymasıdır. Yamaç bir zeminin yer çekimi, eğim, su ve benzeri etkilerle hareket etmesidir. Yavaş yavaş olacağı gibi hızlı da olabilir. Türkiye'de heyelan en çok Doğu Karadeniz'de görülür.

Birkaç çeşidi vardır. Asıl heyelanlar zeminden kaynaklanır. Toprağın zemine sert tutunamamasıyla asıl heyelanlar gerçekleşir. Genellikle bol yağışlı ve dik arazilerde görülür.

Toprak

Göçmeler ise kaşık şeklinde içbükey kopmalar şeklinde yer değiştiren topraklarla oluşur. Kayan kısımlar geri doğru çarpılır. Sonuçta, başlangıçtaki eğim değişir; yüzey yeni bir eğim kazanır.

Toprak

Heyelanların genel sebepleri:
 • Yağış ve eğimin fazla olması.
 • Toprağın killi olması.
 • Kar erimeleriyle toprağın suya doyması.

Korunma yolları:
 • Yamaçların setlerle tutulması.
 • Zeminin sertleştirilmesi.
 • Araziyi ağaçlandırma.
 • İstinat duvarı yapılması.
Erozyon
Erozyon veya aşınım toprak kaymasına benzer fakat çok daha yüzeyseldir. Arazideki toprağın akarsu, rüzgar gibi etkenler nedeniyle aşınmasıdır. Fakat erozyon çok daha tehlikelidir. Çünkü erozyon nedeniyle bugün dünyanın %30'u çölleşmiş bulunmaktadır. Erozyon tarımı, hayvancılığı olumsuz etkilemekte; ekonomik alanda büyük zarar vermektedir.

Erozyonun nedenleri:
 • Arazinin eğimli olması: Eğimli arazilerde toprak daha kolay aşınır ve taşınır.
 • Bitki örtüsünün tahribi: Bitkilerin tahribi toprağın çıplak kalmasına ve dolayısıyla erozyonun kolaylaşmasına neden olur.
 • Toprak yapısı: Sadece toprağın yapısı bile erozyonda etkilidir. Kuru ve tanecikli topraklar erozyona elverişlidir.
 • Arazinin yanlış kullanımı: Erozyon riski bulunan arazilerde bitkilerin tahribi, aşırı otlatma gibi insandan kaynaklanan etkenler de erozyonun oluşmasında etkili faktördür.

Toprak
Meşhur peri bacaları su erozyonuyla oluşan yer şekilleridir.

Toprak
Rüzgar erozyonu ile oluşan bir yer şekli.

Erozyondan korunmak için:
 • Ağaçlandırma ve bitkilendirme çalışmaları yapmak önemlidir.
 • Ormanlar tahrip edilmemelidir.
 • Nadas alanlar azaltılmalı ve nöbetleşe ekim yapılmalıdır.
 • Aşırı otlatma engellenmelidir.
 • Baraj göl gibi su toplama alanlarının çevreleri ağaçlandırılmalıdır.
 • Araziler eğime dik sürülmelidir.
 • Rüzgarın etkisini kırmak için engeller oluşturulmalıdır.
 • Eğimli araziler taraçalandırılmalı ve aşırı işlenilmemelidir.
 • En önemlisi insanlar buna karşı bilinçlendirilmelidir.

Toprak
Erozyonda insan faktöü önemlidir. Bu nedenle bilinçlendirme erozyona karşı en büyük ve etkili mücadeledir.

Toprak
Taraçalandırılmış bir arazi.


 • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

731 Görüntülenme3 Takipçi1 Yanıt

Konu Başlıkları