Bilmek istediğin her şeye ulaş

Torba yasa ile sık sık vergi, para cezası ve SGK prim affı getirilmesi doğru mu?

getirilen aflar ilerde yükümlülüklerini muntazaman yapan vatandaşların devlete güvenini zedeler mi?Düzenle
Hükümetler vergi aflarını belirli nedenlerle uygularlar. Bu nedenleri şöyle sıralayabiliriz.
-Tahsili güç hale gelmiş alacakları tahsil etmek.
-Mahkemelere büyük yük oluşturan itilafları kolayca çözüme kavuşturmak.
-Siyasi baskılar ve kaygılar
-Maliye Politikasının sıkıştığı dönemlerde kamu gelirlerini arttırmak.
Kısaca bu sekilde sıralayabiliriz.Aslında vergi afları anlaşıldığı gibi tamamen borçların silinmesi şeklinde uygulanmaz.Genel olarak gecikme zamları ve gecikme faizlerinin bir kısmının silinmesi. Mükelleflerin vergi kanunlarına uyumunu sağlamak için kesilen cezaların silinmesi. Vergi incelemesi sonucu tarh edilen vergi zıyaı cezalarının silinmesi şeklinde uygulanır. Kanunda yer alan indirimler sağlanıp kamu alacağı belirli taksitlere bağlanır. Bu taksitler yapılırken enflasyon oranı ve tecil faizi de göz önünde bulundurularak yapılır. Af sonucu vergi idaresi ve borçlu mükellef kazançlı çıkar. Bu durumda kaybeden yükümlülüklerini tamamıyla yerine getiren mükelleflerdir.Yukarda belirttiğim gibi af dönemlerinden tamamı silinmez.Sadece belirli indirimler yapılır. Bu indirimler sosyal adaleti tamamen yok edecek şekilde değil mükellefleri kısmen cezalandıracak şekilde yapılır. Kısacası vergi yükümlülüklerini zamanında yerine getirmek mükellef için en karlısı olacaktır. Gündem de olan vergi yükümlülüklerini eksiksiz yerine getiren mükelleflerin ödüllerindirilmesi sistemi bir nebze vergi adaletinin sağlanmasına katkı sağlayacağını umuyorum.
  • Paylaş
Bu tür aflar hükumetin oy toplamasına yarar. Vergi mükellefi olmayan halka para, kömür, makarna dağıtan hükumetimiz vergi mükellefi olanların oylarını da bu şekilde almayı amaç edinmiştir. Aslında bütün yolsuzluk iddialarının ayyuka çıktığı dönemde bundan zaten bahsetmiştim. Halkın en fakir kesimi sosyal yardım mahiyetindeki küçük şekerlerle avutuluyor, en zengin kesim zaten sıfırlama operasyonlarıyla meşgul olacak kadar avunmuş durumda ama bizler, orta direk tabir edilen kesim ihmal ediliyoruz. Bizler için de vergi affı, prim affı gibi bir şeker gerekli diye düşünmüştüm. Devlet büyüklerimiz de anlaşılan durumu fark etmişler ki bizlere de böyle bir şeker uzatmayı münasip görmüşler.

Güven konusuna gelince, o zaten kırılalı çok oldu. Devletimiz en zenginler tarafından soyulup en fakirlere de soygunun kırıntıları veriliyor ve bizler bunu görüyoruz. Madem artık soygun ortamında yaşıyor ve buna göz yummak zorundayız, bizler de payımızı alırsak sosyal adalet sağlanmış olur... .
  • Paylaş
6

Sefa Dönmez, Her zaman ki gibi kendini milliyetçi olarak tanımlayan bir zihniyet milletin menfaatini yine ideolojiye ve siyasete yönlendirmiş. Hiç şaşırmadık doğrusu. Ancak kendi kurduğunuz cümlelerde bile çelişkiye düşmektesiniz. Sizin bahsettiğiniz gibi zengillikte yolsuzlukta başını alıp gitmiş insanların ne gibi bir borcu olacak devlete trafik ,elektrik,su vs çoğaltılabilir. Birkez olsun elinizi vicdanınıza koyasanız veya ülke menfaatlerini düşünseniz bunların hiçbiri olmayacaktır. Yolsuzluğu Nerde gördünüz bilmiyorum ancak bbc ve doğan grubundan bolca okuyarak veya halk tv yi dinlemeye devam ederek çok daha moraliniz bozulup hatta ülkenin savaş içerisinde cebelleştini de görebilirsiniz. Nasıl görmek isterseniz o şekilde görmeye de devam edeceksiniz. Ancak bizler ülkemizi refah ve huzur içinde hayal ediyor ve çalışıyoruz.

Şaman, Her zamanki gibi akapeli bir zihniyet başbuğu gibi her şeyi inkar ediyor... Bu da bizi şaşırtmıyor.

Sefa Dönmez, Ben kendimi savundum açıklamamı yaptım ancak siz bu menfaatlerle dolu yardımı bile ihanetle suçlayacak kadar kör ve sağırsınız.. Ancak biz çok şükür ki Recep Tayyip Erdoğan gibi bir nimetin Türk evladının kiymetimini bileceğiz.

Şaman, Maduriyetin de böylesi, size saldırmadım ki kendinizi savunma ihtiyacı duydunuz...

Sefa Dönmez, Kıvırmayı çok iyi biliyorsunuz konuyu nede güzel dağıttınız çünkü zihniyetinizi savunacak mantıklı bir tane teziniz yok...

Şaman, Kıvırma bunun neresinde? Kendinizi savunduğunuzu yazmışsınız, ben de size saldırmadığımı yazdım. Konuyu dağıtan sizsiniz. Gerçekten bir fikriniz varsa diğer kullanıcılara kendinizi savunma amaçlı yazılar yazacağınıza yazın siz de "soruya yanıt ver" kısmına yanıtınızı olsun bitsin.

Bu soruya sağlıklı yanıt verebilmenin, yapılan bu reformların arka planda yatan gerçek nedenlerini ortaya koyarak mümkün olabileceğine inanıyorum ve başlıyorum:

1-) Devletimiz ciddi bir finansman kaynağı sıkıntısı çekiyor.
Özellikle, özelleştirmenin hat safhaya ulaşması sebebiyle T.C. Devletinin - bunu açıklasa da açıklamasa da - borçlanmaksızın finansman kaynağı girdisi elde etmek konusunda büyük sıkıntı çektiği ortada. Bu durum devleti farklı finansman kaynağı arayışlarına yönelmeye zorluyor.

2-) Kaynak sıkıntısı çeken bir devlet için vergi, ceza ve SGK ödemeleri adeta bir ilaç niteliğindedir.
İçten içe derin bir finansal kriz yaşayan devletimiz için toplanan vergiler, cezalar ve SGK ödemeleri ciddi bir girdi kaynağı oluşturmaktadır. Özellikle ceza ödemelerinin - devlet nezninde hizmet verilmesi bağlamında - neredeyse hiç bir karşılığı yoktur; devlet, aldığı ceza ödemesi karşılığında bir hizmet vermez, hiç bir gideri - neredeyse - olmaz. Böylelikle resmi cezalar, devlet için inanılmaz cazip bir gelir kanalı oluşturur.

3-) Vergi, ceza ve SGK ödemelerinin kendisi kadar, mevcut hükümetin siyasi olarak halk tarafından desteklenmesi de her zaman çok önemlidir.
Tahsilat, mevcut kapitalist sistemin can damarı olsa da, geniş bireysel ve kurumsal kitleler tarafından desteklenmek de, en az finansal kaynak sağlamak kadar önemlidir. Çünkü; halkı tarafından desteklenmeyen bir hükümet, ne varlığını sürdürebilir ne de finansal kaynakları düşünebilecek bir varlığı temsil edebilir.

En temel ve kolay ifade edilebilir başlıca sebepler bunlardır.
  • Paylaş
Af namuslu vatandaşın cezalandırılmasıdır. Gelen her af ile vergisini, cezasını, SGK sını düzenli ödeyen vatandaş sayısı azalmaktadır. Eğer af gelecekse af sebebiyle elde ettikleri karı düzenli şekilde ücretlerini ödeyen vatandaşlara dağıtmak lazım ki adalet yerini bulsun.
  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

358 Görüntülenme7 Takipçi4 Yanıt