Bilmek istediğin her şeye ulaş
Transmission Control Protocol / Internet Protocol

TCP/IP model

Application --------------- DATA
Transport----------------- SEGMENT(bolum)
Internet ------------------ PACKET
Network Access ---------- FRAME

agdaki bilgisayarlarin iletisimi icin kullanilacak ip, tcp, udp, icmp, arp, igmp, rarp gibi protokolleri barindirir. Baglantilarda iletisimi destekler. Internete bagli bilgisayarlar arasinda, paket anahtarlamali ag alt yapisini kullanarak veri transferini gerceklestirebilmesi icin gerekli iletisim protokollerinden biridir. TCP protokolleri veri alisverisinin kayipsiz yapilabilmesini mumkun kilmak amaci ile yazilmistir. Http, https, pop3, smtp, ftp gibi protokollerde veri iletimi TCP vasitasiyla yapilmaktadir.
  • Paylaş
Internete bağlı olan her cihaz bu büyük ağa bağlandığı andan itibaren belirli kurallar çevresinde ağdaki diğer cihaz ve çevre birimleri ile haberleşmek zorundadır. 2 makinenin birbirini anlayabilmesi için aynı kuralları biliyor olmaları gerekir. TCP/IP de bu bağlantı esnasında cihazlar arasındaki makine konuşmasının tanımlayıcı kurallarıdır. TCP, "Transmission Control Protocol" ve IP de "Internet Protocol" terimlerinin kısaltmalarıdır. Alt gruplarında çok sayıda farklı alt protokolleri de barındırırlar.

Ağ Teknolojileri

Çok daha ayrıntılı bilgi için MEB Eğitim sitesindeki şu linkteki PDF dosyasında bulabilirsiniz: hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/kursprogramlari/bilisim/m...
  • Paylaş
Internet ve daha geniş tanımı ile bilgisayar ağlarını kullanan bir çok farklı firma ve teknoloji vardır. Bu firmaların her birisi ürettikleri teknolojilerde ağ üzerinden iletişimi kendi kafalarına estikleri gibi yapmasın, herkes aynı standardı kullansın ve bu sayede birbirleri ile konuşabilsinler diye oluşturulmuş ağ iletişimi standartları (protokolleri) bütünüdür.

Bu protokoller topluluğu yazılımdan donanıma kadar, ağ iletişiminde belki de akla gelebilecek her şeyin nasıl yapılacağını belirten protokolleri barındırır.
  • Paylaş
"Bilgi Ağı" üzerindeki bilgi iletimi ve paylaşımı bazı kurallar dahilinde yapılmaktadır. Bu kurallara kısaca "internet protokolleri", ya da TCP/IP protokoller ailesi denir. TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol), bilgisayarlar ile veri iletme/alma birimleri arasında organizasyonu sağlayan, böylece bir yerden diğerine veri iletişimini olanaklı kılan pek çok veri iletişim protokolüne verilen genel addır. Bir başka değişle, TCP/IP protokolleri bilgisayarlar arası veri iletişiminin kurallarını koyar.

Bu protokollere örnek olarak, dosya alma/gönderme protokolü (FTP, File Transfer Protocol), Elektronik posta iletişim protokolü (SMTP Simple Mail Transfer Protocol), TELNET protokolü (Internet üzerindeki başka bir bilgisayarda etkileşimli çalışma için geliştirilen *login* protokolü) verilebilir. Adını sıkça duyduğumuz WWW ortamında birbirine link objelerin iletilmesini sağlayan protokol ise Hyper Text Transfer Protocol (HTTP) olarak adlandırılmaktadır. TCP/IP protokolü aynı zamanda, diğer iletişim ağlarında da kullanilabilir. Özellikle pek çok farklı tipte bilgisayarı veya iş istasyonlarını birbirine bağlayan yerel ağlarda (LAN) kullanımı yaygındır.
  • Paylaş
"Bilgi Ağı" üzerindeki bilgi iletimi ve paylaşımı bazı kurallar dahilinde yapılmaktadır. Bu kurallara kısaca "internet protokolleri", ya da TCP/IP protokoller ailesi denir.
  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

1341 Görüntülenme7 Takipçi5 Yanıt