Bilmek istediğin her şeye ulaş

Transact SQL Kavramı nedir?

T-SQL, Microsoft'un sunduğu veritabanı sorgulama dili geliştirmesidir. ANSI-SQL kavramı, genel olarak ortak bir SQL dili gibi düşünülecek olursa, veritabanı yönetim sistemlerini geliştiren kuruluşlar, ürünlerine yönelik olarak, ANSI SQL üzerine yeni keyword'ler ekleyerek, ürüne özel SQL dillerini oluşturmuşlardır. Oracle veritabanı da PL-SQL dili kullanmaktadır. MS SQL Server için ise T-SQL...
  • Paylaş
Transact-SQL kavramı için SQL Server ve istemci arasında iletişimi sağlayan SQL sorgulama dilinin gelişmiş bir versiyonu tanımlaması yapılabilir.

T-SQL kullanarak neler yapılabilir?
  • veri tabanına kayıt eklenebilir,
  • silinebilir,
  • güncellenebilir
  • sorgulama işlemleri
  • raporlama yapılabilir.
T-SQL ile döngü veya mantıksal işlemler yapmak için bir derleyiciye gerek yoktur.

Bir programlama dili bilmeden de T-SQL ile proje oluşturulabilir.

T-SQL ifadelerini çalıştırabilmek için Management Studio ile SQL Server’a ulaşmanız gerekir.
  • Paylaş
Kısaca T-Sql olarak da ifade edilen Transact Sql, Sql Server veritabanı sorgulama dilidir. Sql "Structured Query Language"ın kısaltmasından oluşur.
Sql ilk IBM tarafından ilişkisel veritabanı yönetimi içerisinde sorgular oluşturmak, tabloları ve aralarındaki ilişkileri bildirmek için geliştirilmiştir.
T-SQL, Sql'in daha genişletilmiş halidir. Programlama öğelerini de içinde barındırır. Değişkenler tanımlama, fonksiyon oluşturma, matematiksel işlemler bunlardan bazılarıdır. TSql, Microsoft Sql Server ilişkisel veritabanı yönetimi işlemlerinde sorgulama dili olarak kullanılır.

Aşağıdaki örnekte MYTABLE adındaki tablonun NAME alanlarına (kolon) ABC ve 123 değerleri kaydedilmektedir. Bu işlem TRY CATCH komutları arasında gerçekleştirilmekte ve bir hata oluştuğunda CATH bloğu bunu yakalayarak işlemi geri almakta, iptal etmektedir.


-- begin transaction
BEGIN TRAN
 
BEGIN TRY
 -- execute each statement
 INSERT INTO MYTABLE(NAME) VALUES ('ABC') 
 INSERT INTO MYTABLE(NAME) VALUES ('123') 
 
 -- commit the transaction
 COMMIT TRAN
END TRY
BEGIN CATCH
 -- rollback the transaction because of error
 ROLLBACK TRAN
END CATCH
  • Paylaş
Veri tabanı açısından karşılaştırılınca birçok konuda Oracle'ın Microsoft'tan üstün olduğuna dair bir düşünce var piyasada.
Peki PL-SQL ile T-SQL karşılaştırıldığında hangisi daha üstündür? (Uygulanabilirlik açısından)
  • Paylaş
2

Eski Inploider, Siz burda kendinizi ne olarak konumlandırıyorsunuz ? Programcı olarak mı sistem ağ uzmanı olarak mı ya da milyonlara hizmet etmek isteyen bir devlet kurumu projesinin veritabanı yöneticisi olarak mı ?

En iyisi hangisi, en üstünü hangisi merakımız hiç bitmeyecek. Yanlış anlama ama ben bu tip soruları vakit kaybı olarak görüyorum. Ben sana Oracle daha iyidir diyebilirim bir başkası Sql Server diyebilir.

Bir banka tüm alt yapısını Oracle ile kurmuştur diğer yanda bir başka banka Sql Server. İkisi de birbirlerine bu konuda rakip teknolojiler ve geliştirilmeye devam ediyorlar. Temelde programcıyı ilgilendiren konu Sql'in kendisidir. Sistem Ağ uzmanını ilgilendiren konu bu veritabanlarının güvenli bir şekilde saklanması, bakımıdır.

Sizin konumunuz nedir ? Programcı olarak ilgilenilecek yönü Tsql ve PL-Sql öğrenmektir.

Metin Dizdar, Benim görevim programcılık ya da sistem ağ uzmanlığı değil. Sistem analisti olarak çalışmaktayım. SQL ve PL/SQL bilmek benim asli görevim olmamakla birlikte yapacağımız projeler, geliştireceğimiz uygulamalar ile ilgili analiz yaparken programlama mantığını bilmenin beni bir adım ileriye taşıdığını keşfederek bu konuları araştırmaya başlamıştım.

Her forumda 'Java mı yoksa C# mı?' sorularının altına yapılan '-Bence Java', 'En iyisi C#' yorumlarına ben de karşıyım. İnsanlar bildikleri yazılım dillerini futbol takımı tutar gibi destekliyorlar. Bu yorumlar yapıcı olmadıkça okuyanlar için hiçbir anlam ifade etmiyorlar.

Peki yorumlar nasıl yapıcı olur?
-- Öncelikle bu ayrımı yapacak kişinin daha önce her iki platformda da söz söyleyebilecek düzeyde çalışmış olması gerekiyor.
-- Biliyorsa, bir sistem ile yapılan ve diğeri ile yapılamayan işlemleri anlatması gerekiyor.
-- Ya da bir programlama dili ile çok kolay geliştirilen bir yapının, diğer tarafta ne kadar işlem gerektirdiğinin dile getirilmesi gerekiyor.
-- Geliştirme sonrasında çıkan sorunların tespit ve çözüm noktasının karşılaştırılması, zaman ve maliyet gibi kavramları göz önüne alarak değerlendirme yapılması gerekiyor.

Yaklaşık 2 yıl önce o soruyu sorarken de parantez içinde uygulanabilirlik açısından diye bir ibare kullandığımı görüyorum. Amacım çıkmaza girecek bir konu hakkında soru sorarak ortamı bulandırmak değil, öğrenme sürecinde merakımı giderebilecek "yapıcı" yorumlar almaktı muhtemelen.

Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

2257 Görüntülenme9 Takipçi4 Yanıt