Bilmek istediğin her şeye ulaş

Transkripsiyon ve transliterasyon nedir? Farkları nelerdir?

Çevriyazıdan (transkripsiyon) farklı olarak harf çevirisi (transliterasyon) bir yazı sistemine göre yazılmış bir metnin o yazıdaki harflerin değerlerini koruyacak şekilde başka bir yazı sistemine aktarılmasıdır. Transliterasyonda her harf ayrı ayrı çevrilir, Transkripsiyonda ise her ses (fonem) hedef dilde kendisine en yakın harfe (veya harf grubuna) çevrilir. Transliterasyonda kaynak metinde kullanılmış harfler, onları kaydetmek için kullanılan alfabedede mevcut olmadığı için, onlara ile mevcut olan harfler arasında bir eşlendirme (gönderme) yapılır. Bu eşlendirme kuralına dayanarak kaynak metindeki metnin tam olarak nasıl yazıldığını çıkarmak mümkündür.Örneğin modern Yunanca'da <η> <ι> <υ> harfleri ve <ει> <oι> <υι> harf birleşimlerinin hepsi Türkçe'deki "i" sesi ile teffuz edilir. Bunların transkripsiyonunda "i" kullanılabilir. Bunlar arasındaki farklılığı muhafaza etmek gerekirse bunların Latin harfleri ile transliterasyonu <ē>, <i>, <y>, <ei>, <oi> ve <yi> şeklinde olabilir.
  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

2072 Görüntülenme2 Takipçi1 Yanıt